Ajoneuvot | 17.12.2018

Gasumille EU:lta 2,9 miljoonaa euroa – luvassa 14 uutta kaasutankkausasemaa

Kaasutankkausasemaverkoston laajentamistyöhön Suomessa myönnetty tuki on myös askel yhtiön pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen.

Jaa artikkeli

Euroopan unionin väylä- ja liikennehankkeiden Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) -hanke on myöntänyt Gasumille 2,9 miljoonaa euroa tukea kaasutankkausasemaverkoston laajentamistyöhön Suomessa, yhtiö kertoo.

Uusia asemia tarvitaan vastaamaan kaasuautojen kasvaneeseen kysyntään. Gasumin mukaan kehtiystyö auttaa myös osaltaan saavuttamaan liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ILMO45-loppuraportissa linjattuja päästötavoitteita, jotka nostattivat varsin kiivasta keskustelua raportin julkaisuviikolla.

Työryhmä nosti biokaasun merkittäväksi osaksi ratkaisua kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Myös kaasun jakeluinfrastruktuurin tulisi olla työryhmän mukaan asiakastarpeita vastaavassa kunnossa.

– Myönnetty tuki mahdollistaa entistäkin paremmin kaasuinfrastruktuurin kehittämisen. Kasvanut kaasuajoneuvojen kysyntä on osoittanut, että lisäasemille on tarvetta. Biokaasun liikennekäyttö edesauttaa myös Suomen kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamista, sanoo Jussi Vainikka, Gasumin biokaasuliiketoiminnan kehityspäällikkö.

Tuki riittänee 14 aseman rakentamiseen

Nyt myönnetty tuki kattaa yhteensä jopa 14 kaasutankkausaseman rakentamisen kansainvälisen TEN-T -ydinverkon alueelle Suomessa. Tuella on Gasumin mukaan vaikutusta muun muassa nesteytetyn maakaasun käyttöön raskaassa liikenteessä.

Rakennettavien asemien joukossa on sekä nesteytetyn maa- ja biokaasun tankkausasemia raskaalle liikenteelle että paineistetun maa- ja biokaasun tankkausasemia henkilö-, jakelu- ja jäteautoille. Gasum on toteuttanut hiljattain muun muassa uudet tankkausasemat Saloon ja Vantaalle. Molemmat valmistuneet tankkausasemat ovat osa tuen saanutta hankekokonaisuutta.

Yhtiön suunnitelmissa on rakentaa lähivuosina kaiken kaikkiaan noin 50 asemaa Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Uudet tankkausasemat sijoitetaan logistiikkatoimintojen kannalta keskeisiin solmukohtiin, ja ne mahdollistavat nesteytetyn maa- ja biokaasun merkittävän käytön lisäämisen raskaassa liikenteessä.

Uudet kaasuautomallit markkinan kasvun edellytyksiä

Gasum on rakentanut pohjoismaista kaasumarkkinaa selkein toimenpitein. Suomeen on rakennettu kaksi LNG-tuontiterminaalia ja samalla yhtiö on vahvistanut merkittävästi LNG-toimitusketjuaan Pohjoismaissa. Ensimmäiset LNG-tankkausasemat sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja Vantaalla.

Kysyntä lisääntyy yhtiön mukaan kovaa vauhtia myös henkilöautoilijoiden keskuudessa sekä esimerkiksi kuntien jakelu- ja kuljetusliikenteessä.

Uudet kaasuautomallit eri ajoneuvoluokissa sekä laajentuva kaasutankkausasemaverkosto luovat osaltaan edellytykset liikennekaasumarkkinan kasvulle.

Gasumin mukana parin vuoden aikana Suomeen rekisteröityjen kaasuautojen määrä on kasvanut selvästi: ennen vuotta 2017 kaasuautoja oli käytössä vain vajaa 2 000 kappaletta, nyt autoja on jo yli 6 000.

Yhtiö korostaa, että ILMO45-työryhmän tavoitteeseen pääsemiseksi kaasuautojen määrää tulisi Suomessa kasvattaa merkittävästi lähivuosina.

Näkemyksen mukaan Suomen teillä tulisi olla noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja noin 250 000 kaasuautoa vuonna 2045. Raskaassa kaluston osalta vastaavat tavoitteet ovat noin 6 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja peräti noin 22 000 vuonna 2045. Kaasukäyttöisiä pakettiautoja tarvittaisiin vastaavasti 14 000 ja 41 000 kappaletta.

Lähde: Gasum Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Jari Saarentaus

Jaa artikkeli

Keskustelu