Ajoneuvot Sähköautot Uutinen 4.4.2023

Sähköautojen hankintatuki päättyi liian aikaisin – näkyy rekisteröinneissä, mutta ei tilauksissa

Sähköautojen aiempi hankintatuki näkyy vielä maaliskuun ensirekisteröinneissä. Sen sijaan tänä vuonna tilatuista autoista vain viidennes on sähköautoja.

Sähköautojen rekisteröintitilastoissa on tehty uusia ennätyksiä. Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi tämän vuoden maaliskuussa ennätykselliseen noin 37 prosentin osuuteen kaikista ensirekisteröinneistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on ollut noin 31 prosenttia.

Sähköautojen suuri määrä tämän vuoden maaliskuun ensirekisteröinneissä johtuu siitä, että vuoden 2021 lopun ja vuoden 2022 kevään aikana sähköautojen kysyntä kasvoi selvästi. Vuoden 2021 ja 2022 aikana sähköautoille myönnetyt hankintatuet sekä polttoaineiden nopea hinnankasvu olivat tuolloin kiihdyttiminä sähköautojen tilauksiin. Täyssähköautojen tilaukset kasvoivat keväällä 2022 niin suureksi, että hankintatuen määräraha loppui hetkellisesti huhtikuussa ja hankintatuelle saatiinkin valtion lisäbudjetin turvin lisämääräraha. Hankintatukea voitiin jatkaa vuoden 2022 loppuun. Pidentyneiden toimitusaikojen takia vuosien 2021 ja 2022 aikana tilattuja autot on kuitenkin ensirekisteröity vasta nyt.

Hankintatuelle runsaasti vielä tarvetta

Autotuojat ja -teollisuus ry:n mukaan henkilöautojen hankintatuki päättyi kuitenkin liian aikaisin, sillä tämän hetkisessä markkinatilanteessa sille olisi runsaasti tarvetta. Sähköautojen kysyntä on laskenut huippuhetkistään selvästi alkuvuonna. Vain viidennes tämän hetken tilauskannasta on täyssähköautoja.

– Henkilöautojen hankintatuki päättyi Suomessa sähköistymiskehityksen etenemiseen nähden liian aikaisin, sillä vallitsevassa markkinatilanteessa tuelle on suuri tarve. Vaikka 2 000 euron tuki ei ollut suuri, se kavensi sähköauton ja bensiiniauton hintaeroa. Tukien alasajo vaikuttaa väistämättä markkinakysyntään, tästä on kokemuksia myös muista Pohjoismaista. Ruotsissa tehtiin marraskuussa päätös lopettaa hankintakannuste ja Norjassa sähköautojen arvonlisäveroetuuksia on pienennetty. Sähköautojen kysyntä on alkuvuonna vähentynyt kannusteiden leikkausten takia Ruotsissa ja Norjassa noin 70 prosentilla, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Ladattavien hybridien osuus on ollut Suomessa alkuvuoden aikana tasainen, keskimäärin 18 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Hankintatuki lisännyt sähköpakujen kysyntää

Kaiken kaikkiaan maaliskuussa rekisteröitiin 7 667 uutta henkilöautoa, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Kun koko tämän vuoden ensimmäisiä kuukausia tarkastellaan, vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöautoja on rekisteröity 20 969, joka on 3,5 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Viime vuosi oli autojen ensirekisteröintien suhteen heikko, muun muassa komponenttipulasta johtuen viime vuonna Suomessa rekisteröitiin vain runsas 80 000 henkilöautoa. Nytkin rekisteröinneissä ollaan myös selvästi pitkän ajan keskiarvoja alempana. Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat komponenttipulan ja taloustilanteen heikentämän kysynnän takia tammi-maaliskuussa jääneet noin neljänneksen pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas. Komponenttipula on kuitenkin vähitellen väistymässä, ja autojen saatavuuden odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin tämän vuoden maaliskuussa 907, joka on 13,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on rekisteröity yhteensä 2 544 pakettiautoa, mikä on 14,9 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Pakettiautojen puolella sähköistyminen on lähtenyt tänä vuonna selkeään kasvuun. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ensirekisteröidyistä pakettiautoista täyssähköautoja oli 17 prosenttia, kun osuus oli vielä viime vuonna keskimäärin 6 prosenttia. Pakettiautojen puolella viime vuoden alussa alkanut kolmivuotinen pakettiautojen hankintatuki on lisännyt selvästi sähkökäyttöisten pakettiautojen kysyntää. Sähköpakettiautojen keskimääräinen hankintatuki on noin 4 000 euroa ja sitä on tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä haettu jo noin 500 sähköpakettiauton hankintaan.

– Toisin kuin henkilöautoilla, uusien pakettiautojen tilauksissa sähköautojen osuus on ollut suhteellisen tasainen. Hankintatuki on pitänyt sähköpakettiautojen kysyntää yllä, vaikka korkojen nousu ja inflaatiokehitys ovat jarruttaneet uusien autojen hankintaa. Myös täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen jatkaminen olisi olennaisen tärkeää, jotta autokannan sähköistyminen ei hidastuisi, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Käytettyjen kauppa myös piristynyt

Käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuoden aikana piristynyt. Autoliikkeiden kautta käytettyjä autoja on myyty tammi-helmikuussa käyty noin 3,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan.

Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat olleet kasvussa, sillä tuotannon pullonkaulat kuorma-autopuolella on jo pääosin ohitettu. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa yhteensä 338, joka on 30,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Yli 16 tonnin painoluokan kuorma-autoja on tämän vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana rekisteröity yhteensä 777 kappaletta, prosentteina tämä tarkoittaa 21,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 48, joka on 29,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 207, joka on 13,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusia linja-autoja on tammi-maaliskuussa rekisteröity 69. Linja-autojen alkuvuoden rekisteröinnit on 11 prosenttia enemmän kuin pitkän aikavälin keskimääräinen alkuvuoden rekisteröintien määrä.

Lähde Autoalan tiedotuskeskus

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat