Tapio Koisaari

Blogi: Kyllä! Avointa keskustelua Suomessa!

Tekoja arvostavassa Suomessa puhumiselle ei juuri anneta arvoa, mutta itse alan ymmärtää ruotsalaisten diskuteerausta yhä enemmän. Tiettyyn rajaan asti.

Trafi on jo jonkin aikaa avannut keskustelua 16-vuotiaiden harjoitteluluvasta, jonka avulla nuori voisi liikkua henkilöautolla itsenäisesti. Hetki sitten keskustelu laajeni hiukan enemmän, kun Helsingin Sanomat tarttui aiheeseen.

Tällä ajatusten vaihdolla on arvoa, sillä liikennejärjestelmämme on monimutkainen systeemi. Suomessa ei ole yksittäistä tahoa, joka keskenään pohtimalla pystyisi ratkomaan normien purkamisen liikenneturvallisuusvaikutuksia.

Sääntelyä vähennettäessä tulisikin pohtia, miten yhden alueen normien purkaminen vaikuttaa kokonaisuuteen?

Jo tehdyissä harjoitteissa on tullut esiin muun muassa seuraavia seikkoja/kysymyksiä:

  1. Miten liikennemuotojen jakauma todellisuudessa muuttuu? Jos sääntelyä puretaan vain esimerkiksi tiettyjen ajoneuvolajien osalta, kevyemmin säädellyt liikkumismuodot saavat lisäsuosiota nopeasti.
  2. Käytetäänkö päätöksissä parasta mahdollista tietoa? Tiedon puutteet näkyvät suoraan päätösten laadussa: vaikuttavuusarvion kannalta on eroa, jos tietynlaisia onnettomuuksia tapahtuu tilastoitujen 200 sijaan 1 000 todellisuudessa.
  3. Mitkä ovat vaikutukset liikenteen valvontaan? Jos sääntelyn purkamisen yhteydessä liikennesääntöihin tulee liikaa tulkintavaraa, monimutkaisuutta tai kansalaiset joutuvat kadunmiehen oikeustajun kannalta eriarvoiseen asemaan, käytännön valvontatyö tulee mahdottomaksi.
  4. Pelkästään liikenteen sääntelyn purku ei tuota haluttua tulosta, jos muita normeja ei pureta. Esimerkiksi sosiaalilainsäädäntö tulee muistaa, kun kosketaan ammattimaiseen liikenteeseen.

Ilman kunnollista pohjatyötä norminpurku ei välttämättä onnistu lainkaan tai se voi aikaansaada ei-toivotun lopputuloksen. Avoin valmistelu, valmistelutyössä kerätyn ja jo kerätyn tilastoaineiston asiantunteva analyysi sekä tietoon pohjaavat päätökset vievät perille.

Keskustelu on alkanut. Päätökset tehtäköön tiedon, ei tunteen perusteella.

26.10.2015 Tapio Koisaari