Heikki Peutere

Blogi: ”Näin ei voi jatkua”

Kansanedustajat pohtivat teiden korjausta ja rahoitusta.

”Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö” on yksi monista julkisen vallan mietinnöistä. Ne vain tahtovat usein päätyä arkistoihin pölyttymään. Raportissa on paljon hyviä ehdotuksia. Ennen kaikkea teiden kuntoon laitto pitäisi ehdottomasti kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.

Liikennetyöryhmän raportti lienee ensimmäinen moneen vuoteen valmistunut kokonaisselvitys siitä, mikä on tiestömme nykykunto ja paljonko sen korjaaminen maksaa. Ryhmä esitti myös vaihtoehtoisia rahoitusmalleja kehittämisinvestointeihin eli teiden alusrakenteiden uusimiseen, ja tielinjojen oikaisuun sekä uusien väylien rakentamiseen. Huomionarvoista on erityisesti se, että kaikki kansanedustajat olivat puoluekannasta riippumatta yksimielisiä mielipiteissään.

Raportin mukaan teiden korjausvelka on kasvanut jo 2,4 miljardiin euroon. ”Näin ei voi jatkua”, kansanedustajat toteavat. Nyt tarvittaisiin 200 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus perusväylänpitoon, jotta kymmenessä vuodessa korjausvelka pienenisi 500 miljoonalla eurolla.

Työryhmän mukaan teiden kunnossa- ja ylläpidon sekä pienten korjausten rahoitus tulisi edelleen vuosittaisen talousarvion kautta. Sen sijaan uusien teiden rakentamiseen käytettäisiin ulkopuolista rahaa.

Kaikissa malleissa valtio on tavalla tai toisella mukana sen vuoksi, että se saa markkinoilta halvemmalla rahaa kuin yritykset. Yksi varteenotettava vaihtoehto on Ruotsin mallin mukainen valtion laina, joka kulkisi jonkun jo olemassa olevan valtion laitoksen kuten valtiokonttorin tai liikenneviraston kautta uusinvestointeihin.

Nyt tierahat on sidottu vaalikauden mittaiseen kehysbudjettiin. Raportin tekijät totesivat sen aivan liian lyhyeksi ja esittävät kolmen vaalikauden eli 12 vuoden mittaista suunnittelujaksoa.

Mutta miten muuttaa kansanedustajien yksimielisyys rahaksi? Taloudellinen tilanne on tiukka, ja raha on tiukassa. Niukkuutta voi silti jakaa uudella tavalla. Toisaalta öljyn hinta on tipahtanut jopa alle 50 dollarin tynnyriltä. Asfalttipäällysteessä bitumin hinta muodostaa kolmanneksen. Löytyisikö hallitukselta ketteryyttä ”korvamerkitä” polttoaineista määräaikaisesti kaksi senttiä litralta teiden korjaamiseen ja päällystämiseen? Se tuottaisi vuodessa noin 100 miljoonaa euroa, jolla kunnostettaisiin pahimpia pätkiä, ja moni alan ammattilainen saisi töitä.

16.1.2015 Heikki Peutere