Heikki Peutere
Heikki Peutere

Blogi: Onko kykyä pitkäjänteiseen liikennesuunnitteluun?

Maassamme on tehty ensimmäinen vakavasti otettava yritys siirtyä teiden kunnostuksessa ja uusintainvestoinneissa pitkäjänteiseen kolme eduskuntakautta kestävään suunnitteluun.

Parlamentaarinen liikennerahoitusta pohtinut työryhmä laati hyvän taustaselvityksen, mutta joutui jättämään työn hieman kesken. Se joutui tyytymään eri rahoitusmallien esittelyyn, mutta ei ottanut kantaa itse rahoituksen määrään.

Työtä jatkaa uusi parlamentaarinen työryhmä, jota johtaa, kuten edellistäkin, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Työryhmän tehtävänä on luoda malli, miten liikennesuunnittelujärjestelmä laaditaan ja tarkistetaan hallituskausittain sekä, ketkä ovat yhteistyössä mukana. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja eri intressiryhmien välinen yhteinen tahtotila, joka ohittaa nykyisin niin yleisen poliittisen nurkkakuntaisuuden.

Jos kansanedustajat ajattelevat ensisijaisesti koko valtakunnan etua, pitkäjänteisellä suunnittelulla on kaikki mahdollisuudet onnistua. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että parlamentaarikot uskaltavat tehdä rohkeita päätöksiä pelkäämättä, mitä äänestäjät ajattelevat.

Vaaliuurnilla käyvät ihmiset kyllä palkitsevat edustajat, jotka korjaavat tiet niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla talouselämän tarpeita ja ihmisten turvallista liikkumista.

29.5.2018 Heikki Peutere