Heikki Peutere

Blogi: Unohtiko hallitus teiden korjausvelkarahat?

Hallitus torppasi ensi vuoden talousarvioesityksessään perusväylänpidon korjaukseen osoitetun 300 miljoonan lisärahoituksen, jolla kolmen viime vuoden aikana saatiin pysäytettyä teiden kunnon rapistuminen. Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019. Se on runsaat 500 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän.

2,5 miljardin euron korjausvelan lyhentäminen uhkaa taas hautautua vuosikymmeniä jatkuneeseen poukkoilevaan politiikkaan, jota ohjaavat valtiohallinnon lyhytnäköisyys ja poliitikoilta puuttuva rohkeus päättää tiemäärärahoista koko kansakunnan hyvinvointia ajatellen.

Hyvin todennäköisesti lähestyvät eduskuntavaalit aiheuttavat sen, että ainakin osa kansanedustajaehdokkaista sortuu kosiskelemaan äänestäjien suosiota korostamalla vain oman maakunnan akuuttien asioiden ajamisella. Tällainen näköalattomuus on inhimillistä, mutta ei nosta Arkadianmäellä päätöksiä tekevien kansanedustajien arvostusta. Päinvastoin, ihmisten kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon vähenee entisestään.

Toivottavasti keväällä valittavalla eduskunnalla on ryhtiä ja rohkeutta hoitaa asioita koko valtakunnan etua ajatellen.

Mutta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Parlamentaarinen työryhmän mietti tiestön pitkäjänteistä suunnittelua ja tiemäärärahojen lisäystä. Sen työtä jatkaa työryhmä, jonka pitäisi saada valmiiksi marraskuun loppuun mennessä 12-vuotinen valtakunnallinen kansallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka toisi kauan kaivattua pitkäjänteisyyttä teidemme kunnostamiseen tasolle, joka vastaa talouselämämme tarpeita ja mahdollistaa ihmisten turvallisen liikkumisen.

Jotta maamme koko väylästön korjausvaje saataisiin poistettua, se edellyttäisi muutaman lähivuoden aikana vuosittaisen panostuksen nostamista noin prosenttiin bruttokansantuotteesta eli 2,2 miljardiin euroon.

23.10.2018 Heikki Peutere