Tapio Koisaari

Blogi: Vaaralliset suojatiet pois

Onnettomuuksien tutkinta tuottaa joskus tuloksia, jotka eivät miellytä kaikkia. Viime aikoina näin on käynyt, kun vaarallisiin suojateihin on alettu puuttua. Eripuraa on syntynyt, koska suojateitä on korjattu myös poistamalla suojatie kokonaan.

Taustalla on Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje (11/2014), joka määrittelee muun muassa uuden suojatien toteuttamisedellytykset. Nämä edellytykset ovat paljon tiukemmat kuin muinoin.

Asiat alkoivat aikoinaan mennä vinoon, kun painostuksen alla suojateitä maalattiin paikkoihin, joihin niitä ei olisi koskaan pitänyt tehdä. Asuinalueen ihmiset halusivat ylittää tien tietystä kohdasta, ja suojatie vaadittiin tähän paikkaan, jotta ylitys olisi turvallinen.

Ongelma on tietysti se, että nämä suojatiet toteutettiin pelkillä ajoratamaalauksilla ja suojatien osoittavilla liikennemerkeillä. Ei liikennevaloja, ei keskikorokkeita, eikä muitakaan järjestelyjä.

Poistetut suojatiet ovat nykyohjeiden vastaisia, ja niiden osalta on jouduttu tekemään ilmeinen kompromissi. Jalankulkijoita ei enää marssiteta autojen eteen testaamaan, pysähtyykö auto vai ei, mutta toisaalta ruuhka-aikaan tien ylittäjä joutuu odottamaan pidempään.

Suojateiden poistamisen osasyynä lienee ollut se, että nopeusrajoituksen lasku olisi vaatinut tieympäristön muokkaamisen rajoitusta vastaavaksi, mikä olisi tullut liian kalliiksi. Turvattomien suojateiden lisäksi toinen kansantautimme ovat nimittäin tiet, joiden tieympäristö ja rajoitus eivät ole samaa paria. Tällöin ihmisillä on tapana ajaa tieympäristön viestittämän rajoituksen, ei nopeusrajoituskyltin mukaan.

Suojatiekeskusteluun on saatu lisää ääntä, koska rahat eivät riitä kaikkia miellyttäviin ratkaisuihin. Keskustelun paikasta pitäisikin nyt ottaa kaikki irti, sillä nykyisellään jalankulkijoilla ei ole äänekästä etujärjestöä, vaikka he ovat kaikkein heikoimmilla oleva osapuoli. Pieni meteli on näyttänyt ennenkin ohjaavan rahojen jakoa.

Omasta mielestäni hyvää on se, että vihdoinkin jotain konkreettista on tehty, ja asiat etenevät. Keskustelun myötä päästään varmasti lähtökohtaa parempaan lopputulokseen.

23.8.2017 Tapio Koisaari