Jussi Pohjonen

Blogi: Kannattaisiko kokeilla?

Ulkomailla liikkuessa tulee välillä tahtomattaankin kiinnitettyä huomio erilaisiin liikenneratkaisuihin. Siis sellaisiin, joita ei vielä tai enää näe täällä Suomessa, mutta jotka todennäköisesti toimisivat myös meillä. Listasin tähän muutaman tuoreen havainnon, vieläpä sellaisen, joiden rakentamiskustannukset varmasti olisivat kohtuullisia. Ja joista kaksi parantaisi aina niin ajankohtaista asiaa eli suojatieturvallisuutta.

Valaistu suojatiemerkki

Valaistu suojatiemerkki

Valaistu suojatiemerkki

Berliinissä osa suojateistä oli varustettu valaistuilla suojatiemerkeillä. Normaali neliskulmainen suojatiemerkki oli rakennettu valomainoksen kaltaiseksi ja sijoitettu joko vaijereilla tai erillisen varren avulla suoraan suojatien päälle. Valaistuna merkki näkyi hyvin ja kauas ja sen lisäksi se toimi lisävalaisimena valaisten alla olevan suojatien.

Ajoratamaalaukset

Lontoossa ei pihistellä maalin käytössä. Pysäköintikieltoalueet on maalattu suoraan katuun, vieläpä todella näkyvällä vinoviivoituksella. Tätä voisi soveltaa meilläkin, jos ei nyt ihan katuun maalattavalla vinoviivoituksella, niin ainakin reunakiven voisi maalata keltaiseksi aina viittä metriä ennen jokaista suojatietä. Eihän se tahallisuutta poista, siis jos joku ei välitä siitä mihin autonsa jättää, mutta monelle epävarmalle merkintä toisi helpotuksen. Ja helpottaisi myös pysäköinninvalvojan työtä. Joko auto on joko liian lähellä suojatietä tai sitten ei. Ei tarvitsisi tehdä tulkintoja.

Korpraalinnatsat

Korpraalinnatsat eli ajoratamaalaukset, joilla osoitetaan turvallinen ajoetäisyys edellä ajavaan. Viron päätieverkolla näitä näkee paljon. Muutama vuosi sitten näitä oli Suomessakin useilla teillä, mutta nyt jostain syystä ne ovat poistuneet tai pois kuluneet eikä uusia ole tehty. Harmi sinänsä, itse pidin tätä hyvänä, koska joka kerta tällaiselle tieosuudelle tultaessa autoilija automaattisesti kiinnitti huomion etäisyyksiin. Tämäkään merkintä ei estä tahallisuutta ja piittaamattomuutta, mutta jälleen kerran helpottaisi monen epävarman autoilua.

Ja tiedetään, tiedetään. Meillä on lumikelejä, eivätkä ajoratamaalaukset näy.

Mutta ainakin etelässä valtaosa vuodesta liikutaan kohtuullisen hyvissä keleissä, joten näkyisi ainakin silloin. Ja ei, en esitä, että kaikkien suojateiden päälle pitää rakentaa jotkut vaijeriviritykset. Ei suinkaan, mutta monista kaupungeista löytyy jo valmiina ajorataopasteiden rakenteita, joihin varmasti suhteellisen pienellä vaivalla saisi valaistut suojatiemerkit kiinni.

Kun mietitään tienpidon kokonaiskustannuksia, niin mikään näistä ratkaisuista ei varmaankaan olisi kohtuuttoman kallis toteuttaa.

Mielestäni kannattaisi kokeilla.

30.12.2014 Jussi Pohjonen