Heikki Peutere

Teitä päällystetään, jotta voisimme ajaa turvallisesti

Teiden päällystystyöt ovat täydessä käynnissä. Tänä vuonna uutta asvalttia vedetään noin 720 kohteessa yhteensä 2 200 kilometriä, mikä on huomattavasti viimevuotista vähemmän. 

Suurin huolenaihe on se, että autoilijat ja motoristit ajavat yhä holtittomasti ylinopeutta erityisesti 30 km/h rajoituksella asvaltin levityskoneen kohdalla. Läheltä piti tilanteita -sattuu runsaasti, sillä sininen bitumihöyry rajoittaa näkyvyyttä ja tiellä liikkuu asvalttityöntekijöitä henkensä kaupalla.

Virallisia tutkimustuloksia on niukasti, mutta poliisin ja ely-keskusten arvion mukaan ajotavat ovat aavistuksen siistiytymässä. Poliisi mittasi pistokokeenomaisesti nopeuksia moottoritien päällystystyömaalla Heinolan Lusissa. Aurinkoisena iltapäivänä asvalttimiehet saivat aika turvallisesti levittää uutta päällystettä, sillä levittäjän jälkeisellä 50 km/h rajoituksella tunnin aikana mitattiin noin 500 auton nopeudet. Joukossa oli noin 10 prosenttia rekkoja. Vain vajaa yksi prosentti autoista ajoi yli 60 km/h.

Pelkkä kaaharien sakottaminen ei yksin ylinopeuksiin tehoa. Mutta on olemassa paljon muitakin keinoja, joita käyttämällä tiellä liikkujien on ”vapaaehtoinen pakko” noudattaa asetettuja nopeusrajoituksia.

Tärkeintä huolellisesti tehty liikennemerkkien sijoittelu. Tietyön alkamiskohdassa liikenne voidaan hidastaa shikaanilla tehokkaasti 50 km/h. 30 km/h taulu pitäisi sijoittaa noin 100 metrin päähän levittäjästä, jotta autoilijat ehtivät hidastaa ajoissa. On syytä muistaa, että tuo 30 km/h on suurin sallittu nopeus, ja sekin voi olla joissakin tilanteissa liian paljon. 

Väylän kaventaminen pakottaa nostamaan kaasujalkaa, ja liikuteltavat nopeusnäytöt, joissa osassa voi olla tutka lisäävät varovaisuutta. Saattoauton harkittu käyttö liikennetiheydestä riippuen erityisesti kaksikaistaisilla teillä pakottaa ajamaan sallittua nopeutta. Myös liikennevalot ohjaavat etuilijat ajamaan asiallisesti letkan mukana. Poliisin pistäytyminen paikalla, rauhoittaa myös innokkaimpia raskaan kaasujalan käyttäjiä.

Urakoitsijan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että liikennemerkkejä siirretään eteenpäin päällystyksen edistymisen mukaan ja toisaalta poistaa tarpeettomat nopeasti.

Asvalttikoneiden tulisi edetä yhdessä rintamassa niin, että vanhan asvaltin jyrsintä kulkisi muutaman sata metriä edellä. Tällöin säästyttäisiin pitkästyttäviltä ja usein turhauttavilta ylipitkiltä esim. 50 km/h rajoituksilta. Tämä helpottaisi monen kuskin rattiraivoa, kun pääsee ajamaan omalle kaistalle normaalia nopeutta.

Toivottavasti ihmiset oppivat huomioimaan kaikkia tiellä liikkuvia ja työtä tekeviä ihmisiä. Eivät asvalttimiehet liikennettä tahallaan hidasta. He ovat tekemässä meille kaikille laadukkaampia ja turvallisempia teitä. 

Teksti: Heikki Peutere

29.6.2018 Heikki Peutere