Liikenne | 11.9.2018

Kaide tai sen puute iso liikenneympäristön riski onnettomuuksissa

Vanha kaide on iso riski liikenteessä. Liian lyhyet, puutteelliset ja ankkuroimattomat kaiteet tulisi uusia nopeasti.

Jaa artikkeli

Liikenneympäristöön liittyvät riskitekijät jäävät helposti liian vähälle huomiolle. Tutkijalautakunnat esittivät parannusehdotuksia liikenneympäristöön liittyviin riskitekijöihin 57 prosentissa vuoden 2016 kuolonkolareista. Tieto käy ilmi viimeisimmästä Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportista.

Liikenneympäristön riskitekijöitä on monia, mutta huonosti toimiva tai puuttuva kaide on ylivoimaisesti yleisin liikenneympäristön riskin aiheuttaja. Kaikissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa lähes 60 prosentissa todettiin liikenneympäristöön liittyviä riskejä. Näistä lähes 80 prosentissa kaide tai sen puute oli riski. Merkillepantavaa on, että usein suuren huomion saavat sade tai tien kunto todettiin riskitekijäksi vain 10 prosentissa tapauksista. Liukkauskin todettiin riskitekijäksi alle 20 prosentissa onnettomuuksista.

Vanhoissa kaiteissa paljon puutteita

Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskuksesta on työskennellyt liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnissa.

– Moottoriliikenneonnettomuuksien tieympäristön riskeissä ja parannusehdotuksissa nousevat keskeisiksi tekijöiksi suistuminen tai kulku vastaantulijan kaistalle tai ulos tieltä. Kuolemaan johtavien onnettomuuksien välttämiseksi nähdään tärkeänä maanteiden keskikaiteiden rakentaminen, reunakaiteiden kunnostaminen ja rakentaminen sekä muu teiden reunaympäristön suistumisturvallisuuden parantaminen, Kelkka toteaa.

Tutkijalautakuntien tunnistamat liikenneympäristön riskit kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvojen onnettomuuksissa 2016. Lähde: OTI

Kaiteen tarkoituksena on antaa sopivasti periksi ja suojata siten siihen törmäävää ajoneuvoa tai esimerkiksi kaiteen toisella puolella olevaa työmaata. Jos kaide irtoaa kokonaan tai katkeaa, se on mitä ilmeisemmin epäonnistunut tehtävässään. Vanhat viistotut kaiteiden päät ovat myös poistolistalla, koska ne on todettu vaarallisiksi: viisteelle ajautuva ajoneuvo kimpoaa siitä herkästi ilmalentoon. Viisteiden tilalle rakennetaan törmäystilanteessa myötääviä kaiteen päitä.

– Vanhoja kaiteita tulisi uusia törmäysturvallisemmiksi. Liian lyhyet, puutteelliset ja ankkuroimattomat kaiteet tulisi uusia.

Kaiteita on paljon erilaisia. Ominaisuudet ja kestävyys vaihtelee ja sitä mukaa tietenkin myös rakenteiden hintalappu.

– Sillankaiteen tulisi ainakin moottoritiellä kestää rekan törmäys, Kelkka esittää.

Kuopion bussiturma kaide

Kuopion äskettäisessä bussiturmassa kaide ei kestänyt kovavauhtista bussin törmäystä. Tutkijalautakunnan jäsenenä toiminut Marko Kelkka pitää tärkeänä tiestömme vanhojen kaiteiden uusimista. Moottoriteillä kaiteen tulisi kestää jopa rekan törmäys.

Kaikki tutkitaan

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) koordinoimat 20 tutkijalautakuntaa tutkivat kaikki Suomessa tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuivatpa ne sitten maanteillä, kaduilla, yksityisteillä tai maastossa. Tutkinnasta saadaan arvokasta tietoa onnettomuuksien taustatekijöistä, onnettomuuteen johtaneista syistä sekä sen seurauksista.

Tutkijalautakunnan yksi keskeinen tehtävä on esittää tapahtuneen onnettomuuden ja sen tutkinnan pohjalta parannusehdotuksia, jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttyä vastaavalta onnettomuudelta.

Kuopion bussiturman tutkinta on vielä kesken, mutta myös sen tutkinnan loppuraportissa tullaan aikanaan puuttumaan liikenneympäristöön liittyviin riskitekijöihin. Kantaa otetaan varmasti myös kaiteeseen ja siihen, olisiko nykyaikainen ja riittävä kaide voinut lieventää onnettomuuden seurauksia.

Edit: Otsikkoa muutettu ja tekstiä täydennetty 12.9. 12.50.

Jaa artikkeli

Keskustelu