Liikenne | 30.11.2018

Länsimetro vaikutti Länsiväylällä – muutos suurimmaksi osaksi linja-autoliikenteen vähenemistä

Liikennevirasto selvitti, miten metron saapuminen Espooseen on vaikuttanut Länsiväylän liikenteeseen.

Jaa artikkeli

Länsimetron valmistumisesta on kulunut vuosi ja Liikennevirasto on tutkinut sen vaikutuksia Espoosta Helsinkiin johtavalla Länsiväylällä. Esiteltyjen mittaustietojen perusteella näyttää siltä, että tieosuuden liikennemäärä on laskenut vuoden aikana noin 4,6 prosentilla. Muutoksen kerrotaan johtuvan suurimmaksi osaksi linja-autoliikenteen vähenemisestä.

– Mittaustietojemme perusteella linja-autoliikenteestä on jäljellä enää murto-osa siitä, mitä Länsiväylällä kulki ennen Länsimetron valmistumista. Pudotusta on lähes 75 prosenttia, kertoo Liikenneviraston analytiikka-asiantuntija Pekka Kinnunen.

Havainnot perustuvat vertailuun, jossa tutkittiin Länsiväylän liikennemääriä kahdella 52 viikon ajanjaksolla: ennen Länsimetron käyttöönottoa (21.11.2016 – 19.11.2017) ja käyttöönoton jälkeen (20.11.2017 – 18.11.2018).

Kertyneet havainnot viittaavat siihen, että liikennemäärät tippuivat Länsimetron käyttöönoton jälkeen noin 4,6 prosentilla. Linja-autoliikenteen muutokset selittävät Liikenneviraston mukaan Länsiväylän liikennemäärän vähenemisestä noin puolet.

Henkilöautoliikenne väheni kahdella prosentilla

Linja-autoliikenteen romahtamisen lisäksi myös kuorma-autojen ja henkilöautojen määrä on vähentynyt.

Kuorma-autoliikenteessä tiputus on lähes 15 prosenttia, joka johtuu luultavasti metron työmaaliikenteen vähentymisestä. Kuorma-autoliikenteen vähenemisen kerrotaan vaikuttaneen vain vähäisesti Länsiväylän liikennemääriin.

Sen sijaan henkilöautojen määrän lasku on vaikuttanut merkittävämmin kokonaisliikennemäärään. Henkilöautojen määrässä laskua on kaksi prosenttia.

– Henkilöautojen väheneminen on prosenteissa maltillista, mutta kaksikin prosenttia isosta kokonaismäärästä on paljon, Kinnunen toteaa.

Henkilöautoliikenteen kahden prosentin väheneminen selittää lähes 40 prosenttia Länsiväylän liikennemäärän muutoksesta.

Liikenneviraston mukaan tämä johtuu siitä, että henkilöautoliikennettä on kokonaisuudessaan paljon enemmän kuin linja-auto- ja kuorma-autoliikennettä.

Henkilöautoliikenteessä kahden prosentin tiputus on tarkoittanut, että saman mittauspisteen ohi ajoi vuodessa 428 000 ajoneuvoa vähemmän kuin vertailuvuonna.

Lähde: Liikennevirasto Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Santeri Petrell

Jaa artikkeli

Keskustelu