Can-Am Maverick Trail DPS 1000

Liikenne Uutinen 14.11.2022

Mönkijän ajokorttiluokat – kuinka lujaa saa ajaa ja minkä ikäisenä?

Kuinka vauhdikkaasti mönkijöillä saa päästellä? Ja millaisia erilaisia mönkijöitä on olemassa ja miten ne eroavat toisistaan?

Siinäpä kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteistä vastauksia, sillä yhtälön osasia ovat ajokorttiluokitukset ja erilaiset ajoneuvoluokat sekä niitä koskevat lakiin kirjatut määritelmät. Tilanne on ainakin tavalliselle mönkijää käyttävälle kansalaiselle varsin monitulkintainen, mutta yritetään kertoa mistä on kyse eli mitä lait ja asetukset tarkoittavat käytännössä.

Mikä on mönkijä ajoneuvona?

Mönkijöiden maksiminopeuksien ja vaadittavan ajokorttiluokituksen monimutkaisuus juontaa jo siitä, ettei ajoneuvolainsäädäntö tunne mönkijä-nimistä ajoneuvoa, vaan se on kansanomainen nimi kyseiselle ajoneuvolle.

Mönkijä voi olla luokitukseltaan joko kevyt nelipyörä (L6e), nelipyörä (L7e) tai traktori (T).

– Liikennetraktorista on ajoneuvoluokkana luovuttu, valistaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Marjo Immonen.

Jos mönkijä on EU/EY-tyyppihyväksytty johonkin ajoneuvoluokkaan, koskee ajoneuvoa rekisteröintivelvollisuus, kun sitä käytetään yleisessä liikenteessä. Muunlaiset mönkijät ovat maastoajoneuvoja, eikä niitä siten voida rekisteröidä yleiseen tieliikenteeseen käytettäväksi.

Ajoneuvoluokista lisää Traficomin kotisivuilla.

Can-Am Renegade X XC 650 ABS

Entä sallittu ajonopeus?

Eri mönkijätyyppien suurin sallittu ajonopeus on asia, joka on herättänyt kenties eniten väärinkäsityksiä käyttäjien keskuudessa, eikä asia ole kovin vaivaton asia mönkijöiden myyjillekään selittää kulkupeliä ostavalle asiakkaalle.

Taustalla on sekin, että teknisesti erilaisten mönkijöiden variaatiot ovat lisääntyneet.

–  Mönkijöitä löytyy nykyään myös ajoneuvoluokista T1- ja T2 ja toki niissäkin on T1a- ja T1b-nopeusluokat, Immonen avaa vyyhtiä, mutta selkeyttää heti perään sekavalta vaikuttavaa säännöstöä helposti muistettavalla nyrkkisäännöllä.

– Sallittu ajonopeus eli nopeusluokat menevät kaikissa T-luokissa samalla tavalla: A = enintään 40 km/h ja B= yli 40 km/h.

Kerrataanpa vielä.

  • T1b-luokan traktorimönkijä = ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h.
  • T1a- ja T3a-luokan traktorimönkijä = ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

On myös huomioitava, että mikäli mönkijä on luokiteltu L7e-luokan kulkupeliksi, saa sillä ajaa tiekohtaista nopeusrajoitusta. Niissä siis rakenteellista nopeutta ei olla rajoitettu.

Ja jos mönkijä on luokiteltu ns. traktoripuolelta (T), on mönkijän suurin sallittu nopeus ilman lukkiutumatonta jarrujärjestelmää 60 km/h ja ABS-jarrujärjestelmän kanssa 80 km/h.

Entä millä ajokortilla mitäkin?

Mönkijöiden käyttöön liittyy oleellisesti tietty myös ajo-oikeusmääräykset eli millä ajokortilla saa ajaa mitäkin ajoneuvoaluokkaa.

Osa mönkijöistä luokitellaan traktoreiksi, jolloin ne vaativat T-luokan ajokortin.

Osaa mönkijöistä voi ajaa AM/121-luokan eli mopoauton ajokortilla. Näihin luokkiin kuuluvat

  • L6e-A luokan kevyt maantiemönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 km/h.
  • T3b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 km/h.
  • T3a-luokan traktorimönkijä. T3a-luokan ajoneuvoa voi ajaa sekä T-luokan että AM/121-luokan ajokorteilla.

B-luokan ajokortti vaaditaan

Ja kun mönkijän nopeus kasvaa, kasvavat myös ajokorttivaatimukset.

– Kun mönkijän nopeus menee yli 60 km/h, niin vaaditaan henkilöauton ajokortti, Traficomin Marjo Immonen taustoittaa.

B-luokan ajokortti vaaditaan, kun kyse seuraavista maantie- tai maastomönkijöistä:

  • L7e-A luokan maantiemönkijä
  • L7e-B luokan maastomönkijä

Traktorikortilla jo 15-vuotiaana ajamaan

Mönkijän rattiin halajava nuori voi saada AM/121-luokan -ajokortin 15-vuotiaana, kunhan on läpäissyt teoria- ja ajokokeen.

T-luokan ajo-oikeuden voi myös saada 15-vuotiaana ja se vaatii teoriakokeen suorittamisen.

Ja kuten edellä kerrottiin, jos mönkijän nopeus nousee yli 60 km/h, ajamiseen oikeuttaa B-luokan ajokortti, jonka ikävaatimus on tavallisesti 18 vuotta. Ikävaatimus voi poikkeuksellisesti olla 17 vuotta joko Traficomin myöntämän ikäpoikkeusluvan tai ammatillisen kuljettajakoulutuksen perusteella.

Eduskunta käsittelee ehdotusta ikäpoikkeusluvan poistamisesta. Lakimuutoksen jälkeen ajokortin voisi saada 17-vuotiaana pelkällä huoltajan suostumuksella ilman erillistä ikäpoikkeuslupamaksua. Esityksen käsittely eduskunnassa on siirtynyt, joten mahdollinen voimaantuloaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Uuden lain mukaiset rajoitukset ja vaatimukset tulevat koskemaan kaikkia 17-vuotiaita henkilöauton ajokortin haltijoita riippumatta siitä, onko ajokortti saatu ikäpoikkeusluvalla jo ennen lain voimaantuloa vai vasta sen jälkeen.

Jaa artikkeli