Liikenne Uutinen 17.6.2014

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä

Oikeudenmukaista- ja älykästä liikennettä -raporttiin kantaa ottaneista lausunnoista on julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön tekemä yhteenveto.

Oikeudenmukaista- ja älykästä liikennettä -raporttiin kantaa ottaneista lausunnoista on julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön tekemä yhteenveto. Lausunnonantajia oli yhteensä 46.

Lausunnonantajilta pyydettiin erityisesti kantaa liikennepoliittisten asioiden liittämisestä verotukseen, parhaista keinoista varmistaa liikenneverkon tehokas käyttö, autoilun verotuksen alueellistamisesta ja digitalisoitumiskehityksen vaikutuksista liikennesektorilla.

Osa lausunnonantajista kannatti autoilun verotuksen kehittämistä kilometriveron suuntaan erityisesti autokannan nopeamman uudistumisen tuomien etujen vuoksi.

Toisaalta monet nostivat esille kilometriveron käyttöönoton kalliit kustannukset, ja mainitsivat vastaavien hyötyjen olevan saavutettavissa nykyistä verojärjestelmää kehittämällä. Myös yksityisyydensuoja herätti keskustelua.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä -raportin lausunnoista tekemässään yhteenvedossa suurimman osan lausunnonantajista kannattavan etenemistä kokeilujen kautta.

Kaikki kokeiluilla etenemistä ehdottaneet eivät kuitenkaan olisi valmiita itse kilometriveroon ilman ehtoja. Pieni osa lausunnonantajista halusivat lopettaa kilometriveron valmistelun täysin.

Yksityisyyden suoja, järjestelmän kustannukset sekä alueellinen hintaporrastus nähtiin keskeisimpinä epävarmuustekijöinä.

Lausunnonantajat esittivät myös kysymyksiä mahdollisesta nykyverojärjestelmän kehittämisestä saatavista hyödyistä, sekä nykyisestä verojärjestelmästä mahdolliseen uuteen siirryttäessä nousevista oikeudenmukaisuuskysymyksistä.

Linkki Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntoynteenvetoon: lvm.fi/uutinen/4411162/ollilan-tyoryhman-lausuntoyhteenveto-valmistunut

Jaa artikkeli