Liikenne | Uutinen | 12.6.2019

Veneilijä, kertaa vesiliikenteen säännöt kauden alussa!

Suurin osa suomalaisten vesiliikenneonnettomuuksista tapahtuu huviveneilijöille. VTS Finland muistuttaa veneilijöitä sääntöjen tärkeydestä.

Jaa artikkeli

Vessel Traffic Service Finland haluaa jokaisen kertaamaan veneilykauden alussa ainakin väistämissäännöt ennen vesille lähtemistä. Turvallisen veneilyn viisi perusasiaa ovat sääntöjen tunteminen, veneen huoltaminen, kartta, pelastusliivit ja selvä pää.

– Suomalaiset vesilläliikkujat tuntevat vesiliikenteen säännöt hyvin, mutta silloin tällöin käy ilmi, että parantamisen sijaakin osaamisessa olisi. Kansainväliset meriteiden säännöt koskevat kaikkia aluksia, myös huviveneitä. Lisäksi pitää tuntea sisävesisäännöt, jotka täydentävät meriteiden sääntöjä kansallisesti. On syytä muistaa, että vesillä liikkuessa ei ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia, Traficomin yksikönpäällikkö Ville Räisänen huomauttaa.

Traficomin tilastot kertovat, että yli yhdeksän kymmenestä vesiliikenteen onnettomuuksista sattuu huviveneilijöille. Yleisimpiä syitä ovat aluksen vaurio ja karilleajo. Tämän takia myös huviveneilijöiden tulisi opetella ainakin perusasiat vesillä toimimisesta.

Vuosittain vesiliikenteessä menehtyy noin 50 suomalaista yhteensä parissa tuhannessa onnettomuudessa. Suurimmat syyt kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ovat toimintavirhe ja alkoholin käyttö.

Huviveneilyn ja kauppamerenkulun kohdatessa syntyy joskus ’’läheltä piti’’ -tilanteita.

– Etenkin väyläalueilla kannattaa kiinnittää erityistä huomiota niillä kulkeviin aluksiin. Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjeveneen, on väistettävä kauppa-alusta, jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys, VTS Finlandin meriliikenteen ohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja ohjeistaa.

Näin ollen huviveneiden velvollisuutena on väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä sekä Saimaan syväväylillä. Tämä johtuu siitä, että kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi poistua väyläalueelta. Väistämissäännöt ovat luonnollisesti voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla, hän jatkaa.

Väistämisen perussäännöt

Teet veneilystä turvallisempaa noudattamalla seuraavia perussääntöjä:

  • Veneet kohtaavat keulat vastakkain: Väistä oikealta
  • Veneet kohtaavat risteävästi: Vasemmalta tuleva väistää.
  • Moottorivene ja purjevene kohtaavat: Moottorivene väistää purjevenettä, paitsi jos purjevene liikkuu moottorivoimalla.
  • Laiva ja vene kohtaavat: Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä lähes kaikki kauppamerenkulun väylät rannikollamme lasketaan tällaisiksi ahtaiksi kulkuväyliksi, joten niillä liikkuessaan veneiden ja purjeveneiden tulee väistää laivoja.
  • Liikkuva ja paikallaan oleva kohtaavat: Ohittava vene väistää ohitettavaa.

Väistämissäännöistä löydät lisää Traficomin netistä

Lähde: VTS Finland, Traficom Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Keskustelu