Tapio Koisaari

Blogi: Epämiellyttäviä uutisia

Vuosien mittaan on tullut kohtalainen tuntuma siitä, mitä tilastotietoja ei varsinaisesti haluta kuulla. Joko luvut ovat kysyjän oman agendan vastaisia, tai sitten ne sotivat arkijärkeä vastaan, kun asioita ajatellaan fiilispohjalta ja nopeasti.

Se, että tien vauriot ovat varsin harvoin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustalla, on yksi tällainen epämukava totuus. Ehkä vielä epämukavammalta tuntuu ajatus, jonka mukaan tietynlaiset vauriot saattavat jopa parantaa liikenneturvallisuutta.

Ristiriidan taustalla on melko yksinkertainen mekanismi: tien kuntoon sopimattomasta ajonopeudesta saa palautteen. Tärinät ja iskut kertovat varsin selvästi, että kuljettajan tulee hidastaa tai vaihtaa ajolinjaa. Tämä palaute on autoilijoille vielä kohtalaisen vaaratonta, mutta moottoripyöräilijöille tilanne saattaa olla toinen.

Loogisena seurauksena palautteesta kuljettajat ajavat hitaammin.

Tien vaurioista on toki muutakin haittaa kuin pelkkä epämukavuus. Virhetikki vain on, että tämä haitta yritetään laittaa liikenneturvallisuuden piikkiin. Sen sijaan tulisi puhua liikenteen sujuvuudesta.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta ne eivät toisaalta kulje automaattisesti käsi kädessä. Tien vaurioiden tapauksessa turvallisuus voi jopa parantua, mutta tämä saavutetaan sujuvuuden kustannuksella.

Itseäni sujuvuus on alkanut pohdituttaa lähinnä siltä kannalta, että sujuvuuden haitat saattavat jäädä aika vähälle huomiolle. Vaikuttavuusarviot tahtovat jäädä muutenkin tekemättä, joten tämä veikkaus ei ole aivan tuulesta temmattu.

Sujuvuuden luulisi kuitenkin kiinnostavan, sillä raskaan kaluston mitta- ja massamuutokset ovat lähteneet lähinnä taloudellisista syistä. Jos saavutettavuus alkaa kärsiä tieverkolla, kustannukset ovat nousussa. Ajoaikojen puitteissa ei päästä enää yhtä pitkälle, jos rajoituksia joudutaan pudottamaan alle 80 km/h pääteillä.

Entä sitten? Ainakin itse aion sivistää itseäni liikenteen sujuvuuden suhteen. Valmista materiaalia luulisi olevan. Parempia aikoja odotellessa toivon, että tienpitäjät saisivat paremman työrauhan. Tässä asiassa raha puhuu, eikä sitä loihdita tyhjästä.

30.4.2018 Tapio Koisaari