Kaikki tilaukset, joihin sisältyy Autoliiton jäsenyys, ovat mukana arvonnassa.

Varsinaisena jäsenenä käytössäsi on

 • Moottori 10 kertaa vuodessa (12 numeroa)
 • Maksuton tekninen-, lainopillinen- ja kuluttajaneuvonta
 • Maksuton automatkailuneuvonta
 • Jäsenten oma Tiepalvelu-numero paikallispuhelun hinnalla
  (palvelut maksullisia)
 • Jäsenalennuksia
 • Tuhansia jäsenetukohteita ulkomailla
 • Uusimmat kartat, matkaoppaat ja tarvikkeet jäsenhintaan AL-kaupasta
 • Yksityisautoilijoiden edunvalvonta
 • Henkilökohtaiset tunnukset Autoliiton sivuille

Plus-jäsenenä käytössäsi on

 • Oma puhelinnumero, josta saat avun 24/7
 • Henkilökohtainen, ei ajoneuvoon sidottu palvelu
 • Matkanjatkamispalvelu auton ikään ja malliin katsomatta
 • Palvelu, joka auttaa myös liikkuessasi moottoripyörällä
 • Apu yli 40 maassa, myös Venäjällä (alle 15v. ajoneuvot)
 • Kaikki tuhannet rahanarvoiset Autoliiton jäsenedut
 • Auto- ja matkailulehti Moottori 10 kertaa vuodessa (12 numeroa)
Huom! Ilman jäsenyyttä tehdyt tilaukset eivät osallistu arvontaan.

Suomen suurin auto- ja matkailulehti

Katso Moottorin esittely tästä.