Eila Parviainen

Pääkirjoitus: Iso osa liikennetapaturmista jää piiloon

Liikenneturvallisuuden kehitystä on totutusti seurattu hyvin vahvasti liikennekuolemien määrällä mitaten. Tällä mittarilla liikenneturvallisuus on kehittynyt hyvään suuntaan, eikä viime vuosikaan tehnyt tässä suhteessa poikkeusta. Liikennekuoleminen taso pysyi suunnilleen ennallaan eli lopullisen kuolleiden määrän arvioidaan olevan noin 230–240. Luku on vielä arvio ja täsmentyy aikanaan kuolinsyytilaston valmistuessa. Vuonna 2017 liikenteessä kuoli 238 ihmistä.

Kuolleiden määrän rinnalla on toki seurattu loukkaantumisia ja viime vuosina on pyritty tilastoimaan entistä tarkemmin erityisesti vakavat loukkaantumiset.

Tuore väitöskirja kuitenkin paljastaa liikenneturvallisuustilastoissa valtavan puutteen. Virallisen tieliikenneonnettomuustilaston ulkopuolelle jäivät usein onnettomuudet, joissa pyöräilijä, mopoilija tai moottoripyöräilijä kaatui yksin, törmäämättä toiseen osapuoleen. Nämä eivät päädy viralliseen tilastoon, koska poliisi kutsutaan harvoin paikalle.

Tapaturmamäärä sairaala-aineistossa oli polkupyöräilijöiden osalta nelinkertainen viralliseen tilastoon verrattuna. Mopoilijoiden ja motoristien tapaturmia sairaala-aineistossa oli 1,5-kertainen määrä viralliseen tilastoon nähden.

Diplomi-insinööri Noora Airaksisen väitöskirja ”Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat: vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi” tarkastettiin marraskuussa 2018 Itä-Suomen yliopistossa. Tiedonkeruu tehtiin Kouvolassa toimineessa tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskuksessa sekä Pohjois-Kymen sairaalan sähköisestä erikoissairaanhoidon potilasaineistosta ja potilaskertomuksista.

Airaksisen väitöstutkimus osoittaa, että polkupyörä-, mopo- ja moottoripyörätapaturmia sattuu sairaalatietojen perusteella huomattavasti tilastoitua enemmän. Kansallinen uhritutkimus vuodelta 2017 korostaa asian merkitystä. Uhritutkimuksen mukaan kotitapaturmia tapahtui 396 000, liikuntatapaturmia 334 000, työtapaturmia 218 000 muita vapaa-ajantapaturmia 169 000 ja liikennetapaturmia 40 000. Liikennetapaturmissa uhrina oli pyöräilijä 20 400 kertaa ja mopoilija tai motoristi 3 200 kertaa.

Virallisen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan tieliikenteessä oli 5 574 loukkaantunutta, joista pyöräilijöitä 656 ja mopoilijoita tai motoristeja 868.

Puutteet tilastoinnissa ovat ilmeisiä ja vaikeuttavat turvallisuustilanteen seurantaa ja jättävät piiloon tapaturmiin liittyviä tekijöitä. Varsinkin nyt, kun pyöräilyä halutaan voimakkaasti edistää, on tärkeää saada selville todellinen tapaturmien määrä ja laatu, jotta tapaturmien taustalla vaikuttaviin syihin voidaan puuttua ja ehkäistä tapaturmien syntyä. Katse kääntyykin sairaalatietojen ja niiden hyödynnettävyyden suuntaan. On löydettävä tapa kerätä pysyvästi ja johdonmukaisesti tietoa myös niistä kevyen liikenteen tapaturmista, jotka eivät tule poliisin tietoon.

27.2.2019 Eila Parviainen