Eila Parviainen

Pääkirjoitus: Virallisten vaatimusten puute kostautuu

Joskus työ yllättää tekijänsä. Näin kävi tällä kertaa Moottorin testiryhmälle, joka testasi edullisia auton vetokoukkuun kiinnitettäviä polkupyörien kuljetustelineitä.

Telineiden hintahaitari markkinoilla on laaja, ja yksi edullisempien telineiden testaamisen ajatus oli: onko halpa kuljetusteline hyvä? Kuluttajan on käytännössä mahdotonta tietää telinettä ostaessaan, miten se kestää, jos liikenteessä tulee eteen äkillinen väistötilanne. Suljetulla alueella tehdyssä testissä se selviää.

Kuormattunakin kaikki telineet halvimmasta alkaen vaikuttivat ennen testiä riittävän tukevilta. Testiryhmän suurin huoli olikin, saadaanko testissä edes näkymään mitään eroja telineiden välillä. Valitettavasti huoli ”liian hyvästä” tuloksesta osoittautui turhaksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki telineet vaurioituivat 80 km/h -nopeudella tehdyssä väistössä käyttökelvottomiksi. Tulos oli surkea ja nosti esiin tärkeän turvallisuushuolen. Jos vastaava tilanne olisi sattunut mökkikansaa täynnä olevalla moottoritiellä tai maantiellä kevyen liikenteen lähellä, olisivat seuraukset voineet olla todella ikäviä.

Harva joutuu liikenteessä tällä nopeudella äkilliseen väistötilanteeseen, mutta jos joutuu, silloin on tärkeää, että ajoneuvo kuormineen pysyy koossa ja hallinnassa. Polkupyörien kuljetukseen myydään tällä hetkellä kuitenkin varusteita, jotka selvästi eivät pärjää ääritilanteessa.

Testi paljasti merkittävän turvallisuuspuutteen, mutta samalla se paljasti myös valvonnan puutteen. Polkupyö-rien kuljetukseen tarkoitetuille laitteille ei tällä hetkellä ole mitään teknisiä vaatimuksia eikä niiltä vaadita hyväksyntää tai mitään läpäistyä testausta ennen markkinoille tuloa. Testaus ja laatu on vain valmistajan ja maahantuojan vapaaehtoisen harkinnan varassa.

Kysyimme testin jälkeen eri viranomaistahoilta, miten on mahdollista, että selkeän turvallisuuspuutteen omaavia varusteita on markkinoilla. Vastauksissa vastuuta tarjottiin viranomaiselta toiselle, mutta kukin osaltaan kieltäytyi ottamaan vastuuta itselleen. On ilmeistä, että vetokoukkuun kiinnitettäviä polkupyörien kuljetustelineitä ei säädellä mitenkään eikä niiden laatua myöskään valvo mikään viranomainen. Ainoa poikkeus näyttää olevan poliisi, joka valvoo kuorman kiinnityksen ohella sitä, että teline tai pyörät eivät saa peittää auton valoja tai rekisterikilpeä eikä kuljetus saa ylittää auton leveyttä. Mahdollista ääritilannekestävyyttä poliisikaan ei kykene valvomaan.

Lakeja ja määräyksiä ei siis ole rikottu, mutta nyt on mahdollisuus parantaa lainsäädäntöä. Pyöräilyn suosion kasvaessa teillä liikkuu yhä enemmän polkupyöriä kuljettavia autoja. Lisäksi sähköpyörien suosio nostaa näiden kuljetusten painoa merkittävästi. Entistä isompi merkitys on sillä, millaisella telineellä pyörää kuljetetaan. Kuluttajan avuksi tarvitaan ennakkotarkastuksia ja vaatimukset, mitkä telineen on täytettävä tullakseen hyväksytyksi markkinoille. Kuluttaja ei saa joutua tilanteeseen, missä polkupyörien kuljetusteline pettää rakenteellisten puutteiden vuoksi ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Toistaiseksi, kun virallisia vaatimuksia ei ole, kuljetustelineen ostajan kannattaa harkita tarkoin, millaiseen telineeseen uskaltaa luottaa. Halpa voi joskus olla hyvä, mutta polkupyörän kuljettamiseen ei kannata valita halvinta auton vetokoukkuun kiinnitettävää telinettä ainakaan testimme perusteella.

Testimme herätti monia jatkokysymyksiä ja palaamme niihin vielä seuraavassakin Moottorin numerossa. Jo tämän numeron ilmestyessä verkkosivullamme moottori.fi julkaistaan jatkojuttuja testimme tulosten pohjalta.

31.5.2023 Eila Parviainen