Ajoneuvot Sähköautot Uutinen 26.2.2023

Iso osa suomalaisista kokee sähköautojen latausverkoston riittämättömäksi

Vain 12 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että sähköautojen tämän hetkinen latausverkosto on riittävä.

Suomalaisista 57 prosenttia kokee sähköautojen latausverkoston riittämättömäksi. Vastaus käy ilmi auton akkujen lataus- ja hallintaratkaisujen toimittaja CTEKin teettämästä kyselystä. Kyselystä selviää myös, että 35 prosenttia suomalaisista kokee, että lataamisen vaikeus toimii yhtenä esteenä sähköauton hankinnalle. Vastaajista vain 12 prosenttia pitää nykyistä sähköautojen latausinfrastruktuuria riittävänä.

Sähköautojen latausverkoston kattavuus arveluttaa CTEKin kyselyn mukaan eniten Itä-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa. Paras luottamus suomalaisilla latausinfrastruktuurin kattavuuteen on etelässä pääkaupunkiseudulla sekä Länsi-Suomessa asuvilla autoilijoilla

– Henkilöautoja palveleva julkinen latausinfrastruktuuri on laajentunut nopeasti viime vuosina, mutta tämä ei välttämättä ole vielä ihmisten tiedossa. Latausinfran peittävyys Suomessa on jo melko hyvä ja Traficomin tilastojen mukaan lähes koko maassa lähin julkinen latausasema löytyy 50 kilometrin säteellä, CTEKin myyntipäällikkö Pasi Ahola sanoo.

Kotilatauksen puute estää sähköauton hankinnan

CTEKin tekemässä kyselyssä tuli ilmi myös muita sähköauton hankintaa estäviä tekijöitä. Esimerkiksi käsitykset lataamisen vaikeudesta nousivat kyselyssä viiden merkittävimmän sähköauton hankintaa estävän tekijän joukkoon. Vielä sitäkin suuremmaksi esteiksi vastaajat nostivat sähköautojen korkean hinnan sekä sähkön nykyisen kohonneen hintatason. Myös kotilatauksen puute on merkittävä este hankinnalle.

– Yli 40 prosenttia suomalaisista ilmoittaa, että sähköauton hankintaa estää kotilatausmahdollisuuden puute. Tässäkin asiassa saattaa taustalla vaikuttaa hieman vanhentuneet käsitykset siitä, mitä kotilatausaseman hankkiminen maksaa. Nykyään jo alle 800 eurolla saa monipuolisen sähköauton latauslaitteen, Ahola kertoo.

Syiksi hankkia sähköauto kyselyyn vastaajat ilmoittivat autoilun käyttökustannusten alenemisen (33 %) sekä ympäristösyyt (27 %).

– Kyselystämme nousee selvästi esiin, että ihmiset tarvitsevat lisää tutkittua tietoa sähköautojen hankinnan tueksi. Sähkön nykyinen hintataso ensinnäkin arveluttaa kuluttajaa ja myös latauksen helppouteen ei luoteta. Valtiovallan esittämä tavoite 700 000 sähköautosta vuoteen 2030 mennessä ja päästöjen aleneminen tuskin toteutuvat, jos päivitettyä tietoa ei ole laajalti ja julkisesti tarjolla, Ahola pohtii.

Lähde CTEK

Syno International teki kyselyn CTEKin tilaamana 6.–10.10.2022. Digitaaliseen kyselyyn vastasi 1 018 henkilöä ympäri Suomea. Vastaajien ikähaarukka oli 18–80-vuotta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ihmisten asenteita sähköautoja kohtaan.

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat