Eila Parviainen

Pääkirjoitus: hybridi hurmaa ja haastaa

Hybridiauto on ilmiö, josta on moneksi. Ensin hybridit puhdistivat ennen kaikkea mielikuvaa valmistajistaan, sitten käyttäjistään. Nyt ne vastaavat yritysten autohankinnoissa siitä, että ympäristöohjelmien tavoitteet täyttyvät. Samoin ne täyttävät valmistajiensa tavoitteita autotuotannon yhteenlaskettujen päästöjen vähentäjänä. Kuluttajalle hybridistä tehdään houkuttelevaa hinnoittelulla ja vetoamalla pieneen energiankulutukseen, mikä puolestaan säästää kukkaroa ja ilmastoa.

Hybridissä on potentiaalia ja parhaimmillaan se kykenee vastaamaan kaikkiin sille asetettuihin odotuksiin. Käyttäjälleen helpoin on itse itseään ajon aikana lataava perushybridi. Se ei vaadi käyttäjältään sen enempää taloudellisuuspohdintaa kuin perinteinen polttomoottoriautokaan. Ladattavan hybridin kaksi eri käyttötapaa: polttomoottori ja sähkömoottori, tekevät kuitenkin ladattavan hybridin ymmärtämisestä haastavampaa. Erilaiset olosuhteet ja käyttötavat vaikuttavat siihen, kuinka taloudellista ladattavalla hybridillä ajaminen kuluttajalle on. Lisäksi eri valmistajilla on erilaisia toteutuksia polttomoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmälle ja se taas johtaa siihen, että ladattavat hybridit käyttäytyvät keskenäänkin eri tavalla samoissa olosuhteissa.

Kuinka pitkälle sähköllä pääsee? Kun sähkö on kulutettu loppuun, paljonko silloin kuluu polttoainetta? Näihin kysymyksiin autonostajan on käytännössä mahdotonta saada vastausta lyhyellä koeajolla eikä vastausta saa myöskään auton teknisistä tiedoista.

Tässä Moottorissa julkaistaan viiden ladattavan hybridiauton testi. Se ei tietenkään vastaa kysymyksiin muiden kuin juuri näiden viiden testiauton osalta ja nimenomaan testin aikana vallinneissa olosuhteissa. Se osoittaa kuitenkin, että eroja on. Se osoittaa myös, millaisissa asioissa autonostajan kannattaa olla valppaana.

Vanha hokema siitä, että auto pitäisi pystyä hankkimaan käyttötarpeen mukaan, nousee uuteen valoon, kun lisätään arviointiin mukaan hybridiauton taloudellisuus erilaisissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Hybridiauto on monelle hyvä ratkaisu, mutta se ei ole aina paras. Nykyaikainen dieselauto voi olla parempi.

Tammikuussa julkaistun tutkimuksen (Autoalan Tiedotuskeskus ja Traficom) mukaan ladattavien autojen omistajat ovat itsekin hybridejä: autolla ajetaan heidän oman ilmoituksensa mukaan suunnilleen puolet sähköllä ja puolet polttoaineella. Tahtoa paikallisesti päästöttömään sähköllä ajoon siis löytyy ja kannustimena tähän tutkimuskin mainitsee taloudellisen hyödyn.

Testimme osoittaa, että ladattavan hybridiauton omistajan kannattaa tutustua oman autonsa ominaisuuksiin huolellisesti heti alussa, jotta sen tarjoamat mahdollisuudet eivät valu hukkaan sen enempää autoilijan oman kukkaron kuin ympäristönkään kannalta. Paras apu auton valintaan on edelleen riittävän pitkä koeajo. Jos ehtii ajaa akun tyhjäksi, saa näkemyksen kyseisen automallin kyvystä sähköiseen ajoon ja lisäksi omaa kokemusta polttoaineenkulutuksesta. Lisäksi pitäisi pystyä koeajoon suunnilleen omaa autonkäyttöä vastaavissa olosuhteissa kaupungissa, maateillä tai moottoriteillä.

29.4.2020 Eila Parviainen