Eila Parviainen

Pääkirjoitus: Tasa-arvokeskustelua liikenteeseen

Miksi junien, raitiovaunujen ja bussien matka-aikojen nopeuttaminen minuuteilla on tärkeää, mutta henkilöautoille etsitään jatkuvasti alhaisempia nopeusrajoituksia?

Autoliitto halusi toukokuisessa seminaarissa herätellä keskustelua nopeusrajoitusten oikeasta tasosta. Keskusteluun ei ole vaikea löytää esimerkkejä. Yksi tuore esimerkki löytyy Varkaudesta.

Onko 40 km/h oikea rajoitus 4-kaistaisella tiellä, missä myös kevyt liikenne on eroteltu omille väylilleen? Ainakaan liikenneympäristö ei tue tuota rajoitusta. Sen osoitti myös väylän nopeusvalvontakamera, joka räpsi viikossa niin paljon kuvia, että poliisi ei enää kyennyt käsittelemään niitä, vaan kamera oli kytkettävä pois käytöstä.

Liikenneturvallisuus on tärkein syy nopeusrajoitusten asettamiseen. Jotta liikenneturvallisuustavoite toteutuu, pitää nopeusrajoituksen myös toimia. Eli sitä pitää noudattaa.

Liikenneympäristöön nähden väärä nopeusrajoitus tekee karhunpalveluksen tavoitteille laajemminkin kuin vain kyseisellä tieosuudella. Väärässä ympäristössä törröttävää rajoitusta rikotaan surutta, ja kun rikkomisesta tulee tapa, leviää sama välinpitämättömyys helposti myös muille tieosuuksille ja muihin kieltoihin ja rajoituksiin. Tätä tuskin kukaan toivoo.

Virheellisiin rajoituksiin on puututtava ripeästi. Vaikka ne on kerran asetettu, niitä voidaan myös muuttaa. Rajoitusten on perustuttava huolelliseen arviointiin, ei siihen, että asetetaan varmuuden vuoksi mahdollisimman alhainen rajoitus.

Henkilöautoliikenteen matka-ajat ovat samanarvoisia junien, raitiovaunujen ja bussien kanssa. Liikenneturvallisuus ja matka-aikojen piteneminen on punnittava samassa vaakakupissa ja päätettävä rajoitusten taso sen perusteella.

Liikenneturvallisuus saadaan parhaimmilleen, kun nopeus pudotetaan nollaan. Matka-ajat saadaan parhaimmilleen, kun kaikki nopeusrajoitukset poistetaan. Kumpaakaan näistä vaihtoehdoista tuskin haluamme. On siis etsittävä järkevä kompromissi, jolla päästään paikasta toiseen riittävän nopeasti ja turvallisesti. Se on löydettävissä kaikilla väylillä ja kaikkialla Suomessa. Tarvitaan vain halua ja tahtoa liikennemuotojen merkityksen tasapuoliseen arviointiin myös matka-aikojen suhteen. Tasapuolisuus on viranomaisten velvollisuus, ja meillä kansalaisilla on oikeus sitä heiltä vaatia.

7.7.2016 Eila Parviainen