Eila Parviainen

Pääkirjoitus: Testit kuluttajan apuna

Kesällä voimaan tullut uusi tieliikennelaki määrää, että alle 3-vuotiasta ei saa koskaan kuljettaa autossa ilman turvalaitetta. Näin ollen esimerkiksi taksimatkalla tai sukulaisen autokyytiin tarvitaan jokaiselle lapselle oma turvalaite. Poikkeuksena on, että yli 3-vuotias ja alle 135 cm lapsi saa taksissa matkustaa turvavöissä takapenkillä.

Jo ilman lain määräystäkin pienten lasten vanhemmat ovat omaksuneet lastenistuinten käytön. Kun istuin on lapselle sopiva, lapsi matkustaa siinä helposti eikä matkan alkaessa tai päättyessä ole liikaa vaivaa kuljetettavien siirtämisestä autoon ja sieltä pois. Lastenistuinten koko, näkö ja soveltuvuus omaan käyttöön ovat ilmeisiä asioita, kun uutta tai ensimmäistä lastenistuinta hankitaan. Eri istuinten erilaiset turvallisuusominaisuudet sen sijaan selviävät vasta testaamalla.

Euroopan eri maiden autoliitot ja kuluttajajärjestöt ovat testanneet lastenistuimia jo yli 17 vuoden ajan. Vuosien varrella on havaittu, että testien tuloksia hyödynnetään myös istuinten tuotekehityksessä. Istuimet ovatkin kokeneet melkoisen muutoksen viimeisten vuosien ai-kana. Samalla testaus on kehittynyt yhä monipuolisemmaksi ja vaativammaksi. Tällä hetkellä törmäystesteissä jo tyydyttävän arvosanan saava istuin ylittää lakisääteiset vaatimukset.

Laki ei vaadi lastenistuimilta esimerkiksi sivutörmäystestiä, mutta Autoliiton julkaisemaan testikokonaisuuteen sekin kuuluu. Jokaisessa testiryhmässä valtaosa istuimista suoriutuu testin vaatimuksista hienosti, mutta poikkeuksiakin löytyy. Pahimmillaan lastenistuin hylätään, kun valjaiden lukko aukeaa törmäyksessä ja koenukke sinkoutuu eteenpäin. Jo osittain irronnut tai vääntynyt istuimen kiinnitys johtaa hylkäykseen. Näitäkin testeissä havaitaan.

Viime aikoina istuinten kemikaalijäämien testaus on nostanut esiin odottamattomia tuloksia. Istuinpäällisiä suojataan palonestoaineilla, joiden jäämille on tarkat määräykset. Uusimmassakin, Moottori 11/2020 -numerossa julkaistussa testissä kaksi istuinta hylättiin, koska niiden istuinpäällisen sisältämä kemikaalimäärä ylitti leludirektiivin sallimat raja-arvot. Tämäkään tieto ei olisi kuluttajan saatavilla ilman järjestelmällistä, vuodesta toiseen jatkuvaa testausta.

Tuotteet kehittyvät, käyttäjät vaihtuvat ja uusi tieto on tarpeen, siksi lastenistuimia testataan jatkossakin. Itse tuotteisiin on viime aikoina ilmestynyt uutena asiana tieto istuimen käyttöiästä. Kaikissa istuimissa tietoa ei ole näkyvillä, mutta tässäkin Moottorissa julkaistavassa testissä on useita istuimia, joille valmistaja on ilmoittanut suositellun enimmäiskäyttöiän. Pisimmillään se on kaksitoista vuotta, joissain is-tuimissa vain viisi vuotta istuimen ostopäivästä.

Tutustumalla julkaistuihin testeihin lastenistuimen ostaja saa hyvän kuvan siitä, millaisiin asioihin kannattaa istuinostoksilla kiinnittää huomiota. Paras ostopäätös kuitenkin syntyy, kun ostoksille otetaan mukaan myös itse lapsi ja istuimen kiinnitystä omaan autoon kokeillaan jo kaupanteon yhteydessä. Vaivannäkö palkitaan käyttökelpoisuudella.

28.10.2020 Eila Parviainen

Keskustelu