Eila Parviainen

Pääkirjoitus: Uudistunut ja hiilineutraali Moottori

Arvoisa lukija, painettu Moottori on nyt uudennäköinen. Osa teistä pääsi viime syksynä vastaamaan tutkimukseen, missä kysyttiin Moottorin lukemiseen liittyviä asioita. Tuon tutkimuksen vastaukset ja muut teiltä saamamme palautteet ovat olleet pohjalla, kun olemme uudistuksia pohtineet.

Perusasiat eivät ole muuttuneet mihinkään: sisältömme peruspilarit ovat jatkossakin ajoneuvot, matkailu ja liikenne. Niiden käsittelytapaa ja keskinäisiä laajuuksia on painotettu eri numeroissa jatkossa hiukan eri tavalla. Samalla myös sähköisten kanavien rooli suhteessa painettuun lehteen on ollut suurennuslasin alla. Muistuttelemme teitä eri kohdissa lehteämme siitä, että lisää sisältöä löytyy näistä muista kanavista. Kannattaa siis seurata jatkossakin verkkosivuamme moottori.fi ja sosiaalisen median kanaviamme Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa.

Autoliiton jäsenten omat sivut lehden lopussa ovat kokeneet suuren muutoksen. Olemme luopuneet runsaudesta ja päätyneet aiheiden valikointiin. Jatkossa painotamme kussakin numerossa muutamaa isompaa aihetta ja annamme niiden käsittelylle aiempaa enemmän tilaa.

Uudistuksen ohessa punnitsimme myös lehtemme tuotannon vaikutuksia muun muassa ympäristölle. Tästä numerosta alkaen Moottori on hiilineutraali painotuote.

Yhden Moottorin numeron valmistukseen käytetään 26 tonnia kotimaista paperia. Valmistuksesta aiheutuu kumppanimme painotalo Punamustan laskelmien mukaan 26 tonnin hiilidioksidipäästö. Kaksi kolmasosaa tuosta päästöstä syntyy paperinvalmistuksessa.

Moottori on painettu aina Suomessa ja olemme käyttäneet suomalaista paperia. Näin toimimme jatkossakin, sillä luotamme suomalaisen teollisuuden päästöjen hallinnan kehittyvän eturivissä. Uudistukseemme liittyen valitsimme Moottoriin myös uuden paperin. Valitettavasti uutta paperia saamme vielä odottaa muutaman numeron verran, sillä lakkojen vuoksi suomalainen paperintoimittajamme ei pysty toistaiseksi toimittamaan meille tilaamaamme paperia.

Hiilineutraalin painotuotteen synnyttämiseksi tehdään ensin päästölaskelma. Sen jälkeen päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Päästölaskelmassa huomioidaan tuotannon kaikki vaiheet paperintuotannosta rahtiin. Moottorin päästöt kompensoidaan Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioitujen ilmastoprojektien kautta. VCS on vapaaehtoista päästökauppaa standardisoivan Verran sertifikaatti, joka varmistaa kompensointiin käytettävien päästöyksiköiden olevan todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon todentamia. Lisäksi sertifikaatti vahvistaa, että päästöyksiköt käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan kompensointiin.

Moottorin kompensaatiot on kohdennettu hankkeeseen, joka suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella. Kompensaatio auttaa kohdealuetta sekä ekologisesti että sosiaalisesti. Suojeltu metsä sitoo hiilidioksidia, ja lisäksi hanke tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä paikallisen väestön koulutusta ja toimeentuloa.

Innostavia lukuhetkiä uudistuneen Moottorin parissa!

26.1.2022 Eila Parviainen