Liikenne | Uutinen | 6.11.2019

12 miljoonaa euroa lisää maanteiden talvihoitoon

Viime vuosina talvet ovat olleet kelien suhteen totuttua epätasaisempia.

Jaa artikkeli

Autoilijoille on luvassa vähemmän haastava talvikausi, jos se on rahasta kiinni. Maanteiden talvihoitoon on nyt käytössä rutkasti enemmän rahaa kuin edellistalvena.

– Jos verrataan talveen 2017–2018, käytämme tänä talvena noin 12 miljoonaa euroa enemmän auraukseen ja muuhun talvihoitoon, Väylän tieliikennejohtaja Pekka Rajala kertoo.

Kyse on merkittävästä korotuksesta, sillä Väylä ja ELY-keskukset käyttävät tänä talvena maanteiden talvihoitoon arviolta 117 miljoonaa euroa. Lisäpanostukset ovat saaneet kiitosta myös tienkäyttäjiltä.

– Tekemämme tutkimuksen mukaan viime talvena yksityishenkilöistä 48 prosenttia oli tyytyväisiä talvikunnossapitoon, kun toissatalvena tyytyväisiä oli 33 prosenttia. Haluamme jatkaa tätä kehitystä.

Väylä arvioi, että talvikunnossapitoon käytetään vuonna 2023 noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018. Erityisesti vilkasliikenteiset ja raskaan liikenteen kannalta tärkeät tiet otetaan huomioon aikaisempaa tarkemmin.

Epätasaisia sääoloja

Viime vuosina talvet ovat olleet kelien suhteen totuttua epätasaisempia.

– Kun lämpötila sahaa miinuksen ja plussan molemmin puolin, tarvitaan liukkaudentorjuntaa yleensä enemmän. Otamme olosuhteiden muutokset huomioon talvihoidossa, Rajala taustoittaa.

Teiden talvisen kunnossapidon haasteena on päällystettyjen teiden heikko kunto. Päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan lähivuosien aikana lisärahoituksella ja mukauttamalla suolan käyttöä päällysteiden kestävyyden mukaan.

Uusia toimintatapoja

Väylä nosti vuoden 2019 alussa talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä. Sen ansiosta noin 90 prosenttia maan tieliikenteestä kulkee korkeimpien talvihoitoluokkien teillä. Kehitys jatkuu tänäkin talvena.

Hoitoluokkien korotuksen yhteydessä Väylä uudisti talvihoidon toimintalinjoja vuoden 2019 alussa. Suurin osa vilkasliikenteisistä teistä kuuluu jo uudistuksen piiriin.

Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kun aikaisempi urakkasopimus umpeutuu, se kilpailutetaan uusien kriteereiden mukaisesti. Tästä johtuen uudistusten käytäntöön vieminen tehdään alueittain vuosien 2019–2023 aikana.

Uusi ase: täsmäurakointi

Uusissa urakkamalleissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjien hyöty. Tienkäyttäjien hyöty tarkoittaa esimerkiksi aiempaa parempaa talviteiden hoidon kohdistusta ja ajoitusta. Urakoiden kilpailutuksen myötä toimenpideajat myös vähäliikenteisillä teillä lyhenevät.

– Hyödynnämme uusissa urakoissa täsmähoitoa enemmän. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulubussien ja raskaan liikenteen kuljetukset huomioidaan kunnossapidon ajoituksessa, Rajala selventää.

Jaa artikkeli

Keskustelu