Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 14.10.2021

Ajoaika lyhenee: uusi viitostie valmis välillä Mikkeli–Juva

Ajoaika Mikkelin ja Juvan välillä lyhenee ajonopeuden noustessa sataan kilometriin tunnissa. Tieosuuden valmistuminen tarkoittaa myös liikenneturvallisuuden kohentumista.

Torstai on toivoa täynnä -sanonta käy todeksi, sillä Itä-Suomen uusiksi rakennettu valtaväylä Mikkelin ja Juvan välillä on valmis liikennöitäväksi.

Ajoaika Valtatie 5:llä Mikkelin ja Juvan välillä lyhenee ajonopeuden noustessa sataan kilometriin tunnissa. Sujuvuuden lisäksi tieosuuden valmistumisen myötä myös liikenneturvallisuus paranee.

Vuonna 2018 aloitettu rakennushanke on ollut mittava. Uutta viitostietä on rakennettu 37 kilometriä Mikkelin ja Juvan välillä vuosien 2018–2021 aikana. 121 miljoonan euron tiehanke on tarkoittanut myös useiden kymmenien uusien siltojen rakentamista.

Valttina parempi turvallisuus

Tiehankkeen toteutuksesta vastannut Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen myhäilee tänään käyttöön otettavan Mikkeli–Juva -tieosuuden liikenneturvallisuuden kohentuneen.

– Vt 5 Mikkeli-Juva rakennettiin nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutettiin nykyaikaisina eritasoliittyminä. Kaikille eritasoliittymäalueille rakennettiin nykyaikainen tievalaistus ja tiegeometriaa parannettiin, Liikanen kertoo.

Kohennukset olivat tarpeen, sillä vanha viitostie Mikkelin ja Juvan välillä on ollut liikenneonnettomuuksilla mitattuna Suomen pääteiden synkimpiä.

– Nyt turvallisuus parantuu.

Reitti on ollut vilkas: 37 kilometrin pituista valtatietä Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan välillä kulkee päivittäin noin 7 800–13 300 ajoneuvoa. Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Syksy viimeistelyjen aikaa

Syksy oli viimeistelyjen aikaa, jolloin tehtiin päällystystöitä sekä viherrakennustöitä ja rakennettiin tiekaiteita. Myös valaistustyöt, liikennemerkkien ja -opasteiden asennukset ja ajoratamerkintätyöt ovat osa viimeistelyä.

Vehmaan eritasoliittymä avattiin liikenteelle syyskuun loppupuolella. Eritasoliittymän alueella tehtiin kesän 2021 aikana kaistajärjestelyjä ja ramppimuutoksia. Sillan alle rakennettiin tukimuuri mahdollistamaan rampin sijoittamisen lähemmäksi sillan rakenteita. Tehdyt parannustoimet mahdollistavat turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen Vehmaan eritasoliittymän alueella.

Vanha tie rinnakkaistieksi

Vanha viitostie jää rinnakkaistieksi paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön. Rinnakkaistien päällystykset pyritään tekemään vielä tämän syksyn kuluessa, sääolosuhteiden salliessa.

Uuden väylän käyttöönoton yhteydessä Kettulantien liittymä viitostielle poistuu käytöstä. Liikenne siirtyy kulkemaan Hatsolan eritasoliittymän tai Vehmaan eritasoliittymän kautta.

Lähinnä kaidetöiden viimeistelyjen vuoksi Valtatie 5:lle jää liikenteelleoton jälkeen joitain työkohdekohtaisia alennettuja nopeusrajoituksia (50 km/h) Vehmaan eritasoliittymän, Kettulantien kohdan sekä Kilpolassa rinnakkaistien ja Vt5:n liittymän alueille. Viimeistelyt valmistuvat viikon 42 aikana.

Itä-Suomen pääväylä

Valtatie 5 on Itä-Suomen pääväylä ja osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Väylä kulkee Heinolan Lusista Mikkelin, Kuopion, Kajaanin, Kuusamon ja Kemijärven kautta Sodankylään.

Viitostien tieurakassa rakennettiin vuosina 2018–2021 kaikkiaan 35 uutta siltaa. Neljä vanhaa siltaa purettiin ja melunsuojauksia rakennettiin 12 kilometrin matkalle. Myös pyöräilyn ja jalankulun väyliä uudistettiin. Vanha viitostie jää rinnakkaistieksi. Tieosuus Nuutilanmäen ja Juvan välillä saa lopullisen päällysteensä vuonna 2022.

Hankkeen kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.

Jaa artikkeli