rattijuopumus korona

Liikenne Uutinen 29.12.2016

Alkolukosta halutaan ajokiellon vaihtoehto

Vuoden lopussa voimaan tulevan alkolukkolain tavoitteena on ehkäistä rattijuopumuksia ennakolta.

Vuoden loppu tuo mukanaan uuden alkolukkolain, jonka perimmäisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä rattijuopumuksia. Yksi lain keskeisiä tavoitteita on myös lisätä alkolukon käyttöä ajokiellon vaihtoehtona. Alkolukkolain pontimena on ollut myös poistaa nykysäännösten tulkinnanvaraisuutta ja parantaa henkilötietojen suojaa.

Suurimpia riskitekijöitä

Lain taustalla on se tosiasia, että alkoholi on tieliikenteen suurimpia onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä. Riskejä halutaan vähentää uusilla alkolukkosäännöksillä.

Alkolukon on todettu olevan tehokas tekninen väline erityisesti rattijuopumusten ennaltaehkäisemisessä ja niiden käyttö on lisääntymässä Euroopassa.

alkolukkoa-puhalletaan

Ammattiliikenteessä alkolukko on arkipäivää, ja lakisääteinen muun muassa lasten kuljetuksissa.

Alkolukko on laite, jonka avulla voidaan estää joko ajoneuvon käynnistyminen tai sen liikkuminen.

Laki kattaa alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa käytettävän alkolukon, niin sanotun terveysperusteisen alkolukon sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa käytettävän alkolukon hyväksynnän, asennuksen, huollon ja käytön.

Alkolukkolaissa säädetään alkolukkojen hyväksynnästä, käytöstä ja markkinoille pääsystä. Uuden lain myötä alkolukon käyttötietojen tallentamisesta maahantuojien ylläpitämiin rekistereihin luovutaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toimii alkolukkojen markkinoille pääsyn ja asennus- ja huoltotoiminnan valvojana.

Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokorttilakiin.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Jaa artikkeli