Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 13.10.2021

Autoala hankintatuista: täyssähköauton hintakatto 65 000 euroon

Täyssähköautojen ”hankintatuelle on perusteltu tarve, sillä hintaero keskimääräisen polttomoottorikäyttöisen auton ja täyssähköauton välillä on vielä noin 20 000 euroa.”

Täyssähköautojen hankintatukeen valtion budjetissa kaavailtu europotti ei tule riittämään koko vuodeksi 2022, epäillään Suomalaisen autoalan edustahojen Autoalan Keskusliiton ja Autotuojat ja -teollisuus ry:n yhteisessä lausunnossa, joka liittyy luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta.

Myös hankintatuella ostettavan täyssähköauton ensi vuodelle ehdotettu ja nykyisin käytössä oleva hintakatto 50 000 euroa on turhan matala, lausunnossa kritisoidaan.

Hintakatto korkeammalle

Jotta hankintatuen vaikutukset autojen kysyntään olisivat suuremmat, esitetään tuoreessa lausunnossa hintarajan nostamista 65 000 euroon, jotta nykyistä suurempi osa sähköautojen mallivalikoimasta mahtuisi tuen piiriin.

Lausunnossa tuodaan esiin, että ensirekisteröityjen uusien täyssähköautojen keskihinta on lähes 55 000 euroa.

”Hankintatuen hintakatto rajaa tuen käytännössä pienikokoisiin malleihin sekä niihin keskikokoisten segmenttien malleihin, joissa hankintahintaa alentaa keskimääräistä pienempi akkukapasiteetti. Hintaraja rajaa tuen käyttöä keskihintaisten autojen segmentissä ja estää kotitalouksia valitsemasta autoihin heille tärkeitä lisävarusteita.”

Lausunnossa myös muistutetaan, että pidemmän toimintamatkan perhekokoluokan sähköautoille on Suomessa vahvaa kysyntää, jolla on kuluttajan kannalta järkeen käyvät perustelunsa.

”Mallivalikoima kasvaa nopeimmin yli 50 000 euron hintaisissa sähköautoissa, koska tässä hintaluokassa akun tuoma lisähinta jää suhteellisesti auton kokonaishinnassa pienemmäksi – kallis akusto ei siis nosta suhteellisesti yhtä paljon auton hintaa kuin pienikokoisissa autoissa.”

Hintaero kivulias 20 000 euroa

Täyssähköautojen hankintatuelle on perusteltu tarve, sillä hintaero keskimääräisen polttomoottorikäyttöisen auton ja täyssähköauton välillä on vielä noin 20 000 euroa eli pienen uuden henkilöauton hinnan verran, lausunnossa linjataan.

Lokakuun alusta käyttöön tullut täyssähköautojen autoveron poistaminen ei vielä yksinomaisena toimena ole lausunnon mukaan riittävä kannuste sähköautojen kysynnän lisäämiseksi.

Lausunnossa tähdennetään, että liikenteen käyttövoimamurroksen alkuvuosiin suunnatun hankintatuen vaikutus sähköautojen määrään kannassa myöhempinä vuosina on merkittävä, kuten Norjan ja Ruotsin autokannan kehitys osoittaa.

”Hankintatuen 2 000 euron tukitasoa olisi pyrittävä pikaisesti nostamaan, vaikka nyt esitetty budjettiraami ei vielä annakaan mahdollisuuksia tukitason nostamiseen.”

Tukisumma loppunee syksyllä

Uusi ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan tukemisesta kokee mahalaskun, jos siihen suunnatut määrärahat loppuvat kesken. Lausunnon mukaan talousarvioesityksessä esitetty 2,5 miljoonan euron vuosibudjetti ei nykyisessä sähköautomarkkinassa ole riittävä määräraha sähköhenkilöautojen hankintatuelle.

Autoalan Keskusliiton ja Autotuojien mukaan määrärahan budjetoinnissa on syytä ottaa huomioon, että nykyisen hankintatuen kysyntä on viime kuukausina kasvanut selvästi.

”Arviomme mukaan esitetty budjetti ei nykyisestä tuesta siirtyvästä määrärahasta huolimatta tule riittämään koko vuodelle, vaan tuen määräraha todennäköisesti loppuu viimeistään ensi syksyn aikana.”

Lausunnossa uumoillaan, että hankintatukieurojen alibudjetointi budjetissa johtaisi tuen kilpajuoksumaiseen hakuun ja määrärahojen ennakoimattomaan loppumiseen, mikä aiheuttaisi sähköautojen kysynnässä markkinahäiriöitä osan kotitalouksista jäädessä odottamaan mahdollista tuen jatkorahoitusta.

Ja tällä olisi heijastusvaikutuksensa.

”Täyssähköautojen kysyntä laskisi ja tilapäisesti tukimäärärahojen loppuessa ja pahimmillaan alibudjetointi hidastaisi autokannan sähköistymistä siirtämällä hankintoja eteenpäin.”

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli