Liikenne Autoilun hinta Uutinen 8.10.2021

Autoihin liittyvä vakuutusvilppi yleistynyt

Vilppi vakuutusasioissa liittyy usein autoihin, koti-irtaimistoon tai matkalla sattuneisiin vahinkoihin – mutta vilppiepäilyn tausta voi olla kuitenkin myös väärinymmärrys.

Jos vakuutusten korvausvaiheessa herää epäilys vilpistä, liittyy se usein autoihin, koti-irtaimistoon tai matkalla sattuneisiin vahinkoihin.

Vaikka epäilyt vakuutusvilpeistä ovat yleistyneet, voi niiden taustalla olla myös väärinymmärrys, eivätkä kaikki epäselvät tapaukset ole vilpeiksi epäiltyjä, kerrotaan FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta käsittelee säännöllisesti korvaushakemusten hylkäämisiä tai muita erimielisyyksiä vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä. Valtaosa asioista selviää neuvonnassa, mutta osa päätyy riita-asiaksi, jolloin osapuolet mittelevät siitä, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Korona-aika nosti vilppimääriä

Osassa tapauksista vakuutusyhtiön mielestä vakuutuksenottaja yrittää saada korvausta vilpillisin tiedoin. Tällaisten tapausten määrä on ollut korona-aikana nousussa.

– Tavallinen tarina on, että auton kerrotaan vaurioituneen törmäysvahingossa, mutta vakuutusyhtiö huomaa, että moottori on ollut viallinen jo aiemmin ja se on ollut myös selvästi havaittavissa ja tiedossa. Silloin yhtiöllä herää epäilys, onko vahinko aiheutettu tahallaan, FINEn johtava lakimies Tuomas Siirala taustoittaa.

Siiralan mukaan on melko paljon myös tapauksia, joissa auton vauriot eivät ole vakuutusyhtiön mielestä voineet syntyä sillä tavalla kuin vahinkoilmoituksessa on kuvattu.

Epäselvä ei tarkoita vilppiä

Kiistoja selvittelevä asiantuntija tähdentää, etteivät kaikki epäselvät tapaukset ole suinkaan vilppejä tai vilpeiksi epäiltyjä tapauksia.

– Joskus vahinkotapahtuma on todella epätavallinen tai epäselvä ja vakuutusyhtiön epäilykset johtuvat väärinymmärryksestä, kun tapauksen kaikki olosuhteet eivät aukea pelkästä vahinkoilmoituksesta.

Siirala vinkkaa, että vakuutuksenottajan kanttaa ottaa heti vahingon tapahduttua yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön ja täyttää huolellisesti vahinkoilmoituslomake.

– Jos vakuutusyhtiö pyytää lisätietoja, ilmoita asiat rehellisesti kuten ne ovat ja ole itse aktiivinen asian selvittämisessä, ettei jää mitään väärinkäsityksiä. Asioiden selvittäminen on luonnollinen ja tärkeä osa prosessia molemmin puolin.

Narahdus tuo monia ikävyyksiä

Vakuutusvilpistä narahtamisesta koituu monia ikäviä seurauksia: silloin esimerkiksi vapaaehtoiset vakuutukset irtisanotaan. Vakuutusyhtiö voi tehdä asiasta myös rikosilmoituksen, joka johtaa tuomioon.

Vakuutusvilpit käyvät kalliiksi kaikille.

– Kaikkien vakuutusmaksut nousevat turhaan, jos vakuutusyhtiöt korvaavat asioita, jotka eivät niille kuuluisi.

Näin vakuutusvilppejä selvitellään

FINE ja Vakuutuslautakunta käsittelevät riita-asiat puolueettomasti molempien osapuolten antamien tietojen perusteella ja antavat sen jälkeen suositusratkaisun. FINE antaa myös maksuttomasti neuvoja asiakkaille heidän vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Yhteyttä voi ottaa monessa vaiheessa: jo ennen vakuutustuotteen hankkimista, kun vahinko on sattunut tai kun korvausasioissa on epäselvää.

Vakuutusvilppiepäilyjä selvitetään huolella: vakuutusyhtiöt käyttävät eri alan asiantuntijoita apuna tapausten selvittelyssä. Yhtiöillä on myös vakuutustutkijoita selvittämässä epäselviä vahinkotapahtumia ja mahdollisia vilppiyrityksiä.

– Erilaisten analytiikkamenetelmien avulla epäilyttävät vahinkotapahtumat nousevat nykyisin aiempaa useammin tutkittaviksi ja sen seurauksena myös vilpit paljastuvat helpommin, Siirala kertoo.

FINEn toiminta perustuu Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen. Väärinkäytösten torjunta on osa vakuutusalan yhteiskuntavastuuta. Hyvä vakuutustapa -suosituksen mukaan vakuutusyhtiöiden tulee vähentää niihin kohdistuvia rikoksentekomahdollisuuksia sekä havaita, tutkia ja tarvittaessa ilmoittaa viranomaisille ilmitulleita rikoksia.

Jaa artikkeli