jarrunesteen vaihto

Liikenne Uutinen 21.12.2022

Autoilija: sinulla on oikeutesi, pidä puolesi korjaustilanteissa!

Auton takuun umpeutuminen ei välttämättä rajoita valmistajan virhevastuuta, vaan tyyppivikatapauksessa valmistajalla on virhevastuu takuuajan jälkeenkin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan esimerkiksi moottorin jakoketjulle ja vaihteistolle ei ole määritelty vaihtoväliä, vaan niiden oletetaan kestävän huomattavan pitkään.

Takuun umpeutuminen ei kyseisissä kohdissa rajoita valmistajan virhevastuuta, vaan tyyppivikatapauksessa valmistajalla on virhevastuu takuuajan jälkeenkin.

Edellä mainittujen vikojen korjaaminen voi olla kallista lystiä etenkin ikääntyneessä autossa, jonka takuu on päättynyt. Autoliike vastaa tuotteesta takuun jälkeenkin.

Virhevastuun kesto määräytyy tapauskohtaisesti tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Tavaran normaalia kestoikää arvioitaessa on huomioitava se, että tavaran pitää vastata kestävyydeltään sitä, mitä kuluttaja yleensä voi perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kestävän. Arviointi perustuu yleiseen mittapuuhun ja siinä voidaan huomioida myös hinta, sillä tavaroiden laatuerot heijastuvat usein hintatasossa.

Myyjä vastaa tuotteesta

Takuu on vapaaehtoinen lisäetu. Myyjä vastaa tuotteesta, ostaja asianmukaisesta käytöstä.

Virhetilanteessa kannattaa ensisijaisesti valittaa myyjälle. Jos valitus ei johda tulokseen, kannattaa asiasta hankkia kuluttajariitalautakunnan lausunto.

käytetty ford mondeo

Kestosta kerrottava ennen kaupantekoa

Tietyt osat eivät kestä auton koko käyttöikää. Kilpailu ja kuluttajaviraston (KKV:n) Kuluttajariitalautakunta luokittelee esimerkiksi dieselmalleissa yleisen kaksoismassavauhtipyörän kulutusosaksi. Ostajalle pitää kertoa ennen kaupantekoa, että vauhtipyörän rakenne on sellainen, että todennäköisesti sitä pitää korjata ennen moottorin normaalin kestoiän päättymistä.

Myös moottorin jakohihnalle on määrätty vaihtoväli, mitä on syytä noudattaa.

Ratkaisuesimerkit auttavat

Lue lisää virhevastuusta Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Tietoa uusista autoista ja tietoa käytetyistä autoista. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista esimerkkejä voi hakea hakusanalla kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta.

Jakohihnatietoa, jakoketjutietoa ja vaihteistotietoa.

Kaksoismassavauhtipyörä-tietoa etsivän kannattaa suunnata tänne.

sytytystulppien vaihtaminen

Laki suojaa liikkeestä ostettaessa

Kuluttajansuojalaki koskee uuden ja käytetyn auton ostoa autoliikkeestä eli ammatinharjoittajalta.

Jos auto ostetaan yksityiseltä henkilöltä, kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin. Ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan eikä kuluttajariitalautakunnan apuun. Ostajan kannattaa tehdä virheestä ensin valitus myyjälle. Jos valitus ei johda tulokseen, ostaja voi viedä asian käräjäoikeuteen.

Jaa artikkeli