ajokortti

Liikenne Ajokortit Uutinen 20.8.2023

Autoliiton mielestä Traficomin ikäpoikkeuslupakäsittelyn jopa kolmen kuukauden viive on kohtuuton

Traficomin pitkä käsittelyviive on kohtuuton esimerkiksi ajokorttia opiskelumatkoihin tarvitsevien nuorten kannalta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin internetsivuilta käy ilmi, että ajokorttien ikäpoikkeuslupakäsittelyssä on kahden, jopa kolmen kuukauden viive. Traficomin kotisivuilla ilmoitetaan, että ikäpoikkeuslupahakemusten käsittely Traficomissa on ruuhkautunut.

Traficomin mukaan jonossa on tällä hetkellä 42 00 hakemusta, ja parhaillaan Traficomn käsittelee tämän vuoden toukokuun 24. päivä saapuneita hakemuksia.

Autoliiton mielestä tilanne on kohtuuton sellaisen nuoren kannalta, joka tarvitsee ajokorttia esimerkiksi opiskelumatkoihin.

– Tällaiset käsittelyajat ovat täysin kohtuuttomia ja huonoa viranomaistoimintaa. Ikäpoikkeuslupaa haetaan muun muassa koulu- ja opiskelumatkojen mahdollistamiseksi. Koulut ovat nyt alkamassa, mutta ajokorttihakemukset makaavat virkamiesten pöydillä. Asiaan on saatava muutos nopeasti, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Hallituksen esitystä ei ehditty käsitellä

Suomen edellinen hallitus laati viime vuoden aikana ajokorttilakiesityksen, jossa esitettiin poikkeuslupamenettelystä luopumista ja ajokortin hankkiminen olisi mahdollistamista 17-vuotiaana huoltajan suostumuksella. Eduskunta ei kuitenkaan ehtinyt käsitellä hallituksen esitystä. Lupamenettelystä luopuminen olisi vähentänyt samalla Traficomin hallinnollisia kuluja, sillä ikäpoikkeuslupien käsittelyyn käytettiin jo viime vuonna peräti 13–14 henkilötyövuotta. Hakemusten määrä on kasvanut edelleen, ja tämä on johtanut käsittelyn pahaan ruuhkautumiseen.

– Ajokortin hankkimisen mahdollistaminen 17-vuotiaana ilman erillistä hakemusprosessia olisi kannatettava asia. Se keventäisi byrokratiaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia, Pasi Nieminen toteaa.

Alle 18-vuotiaiden mahdollisuuus saada ajokortti on kohdannut myös vastustusta. Vastustajien mielestä 17-vuotiaat kuljettajat ovat vastuuttomia liikenteessä. Autoliiton mukaan tilastot eivät kuitenkaan tue tätä asiaa, sillä viime vuonna julkistetun ajokorttilain seurantatutkimuksen mukaan 17–19-vuotiaiden onnettomuusmäärät ovat vähentyneet. Myös loukkaantumisten kokonaismäärä ikäluokassa on laskenut. Ajokieltorikokseen syyllistyi 3,3 prosenttia B-luokan ajokortin 17-vuotiaana saaneista kuljettajista, joka on vain 0,3 prosenttiyksikön ero 18-vuotiaisiin.

– Hyvin pieni osa kuljettajista aiheuttaa isoimmat ongelmat. Tähän joukkoon voitaisiin kohdentaa aiempaa ankarampia ajokieltorangaistuksia sekä määrätä ajokieltokoulutusta. Koko ikäluokkaa ei pidä rangaista siksi, että muutama toimii vastuuttomasti, Nieminen sanoo.

Direktiiviluonnos ehdottaa apukuljettajaa

Suomenkin ajokorttilainsäädäntöön vaikuttavaa EU:n ajokorttidirektiiviä ollaan parhaillaan myös uudistamassa. Direktiiviluonnoksessa alaikäisten ajamisen olisi mahdollista siten, että hänen mukanaan olisi 25 vuotta täyttänyt apukuljettaja. Autoliiton mukaan tämä ei ole toimiva ratkaisu.

– Nyt ajokortti hankitaan nimenomaan itsenäisen liikkumisen mahdollistamiseksi, joten apukuljettajan mukanaolo ei olisi toimiva ratkaisu. Erityisesti opetusluvalla ajokortin hankkivat ajavat muutenkin keskimäärin melko paljon vastuullisen opettajan, useimmiten isän tai äidin, valvonnassa ennen ajokortin saamista. Opetuslupalaiset pärjäävät myös sekä kuljettajatutkinnon teoria- että ajokokeessa parhaiten, Nieminen huomauttaa.

Lähde: Autoliitto

Jaa artikkeli