Liikenne Ajokortit Liikenneturvallisuus Uutinen 19.5.2022

Autoliitto ajokorttilain uudistuksesta: valtaosa nuorista vastuullisia

Ajokorttilain uudistus 2022 tietää nuorille autoilijoille useita muutoksia nykyiseen, jos lakikaavailut toteutuvat.

Ajokorttilain uudistus 2022 tietää nykymuodossa toteutuessaan nuorille autoilijoille useita muutoksia nykyiseen. Hallituksen esitys lain uudistamisesta on eduskunnassa. Esityksen tarkoitus on lisätä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

Ajokorttilain uudistuksen on kaavailtu sisältävän seuraavia muutoksia:

  • 17-vuotiaalle kuljettajalle myönnettävä rajoitettu B-luokan ajo-oikeus ei olisi voimassa kello 00–05 välillä
  • 17-vuotiaalla kuljettajalla olisi oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan
  • Rajoitukset olisivat voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta
  • Rajoitusten noudattamisen valvontaa tukemaan 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta merkitä kuljettamansa auto alaikäisen kuljettajan tunnuksella

Autoliitto: nuoret ovat vastuullisia

Autoliitto on tuonut jo uudistuksen aiemmissa vaiheissa esiin, että valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden, kuten Moottorikin on uutisoinut.

Autoliitto korostaa tuoreessa lausunnossaan vahvasti nuorten enemmistön fiksuutta muistuttamalla, että ”uudet nuoret sukupolvet käyttäytyvät kuitenkin keskimäärin vastuullisemmin kaikilla elämän alueilla, myös liikenteessä, vaikka se tuntuukin välillä olevan vanhemmille sukupolville vaikea asia myöntää.”

Tästä syystä rajoittavat toimenpiteet ja lisääntyvät vaatimukset tulisi Autoliiton mukaan kohdistaa ongelmaan, eikä niitä tulisi toteuttaa kategorisina toimenpiteinä, omaan ja muiden tielläliikkujien turvallisuuteen vastuullisesti suhtautuviin kuljettajiin.

Alaikäisen kuljettajan tunnuksen käyttö voisi Autoliiton mukaan johtaa ojasta allikkoon. Etujärjestön mukaan ilmeisenä vaarana on, että nuorten kuljettajien kiusaaminen ja provosoiminen lisääntyisi alaikäisen kuljettajan tunnuksen myötä ja se omalta osaltaan heikentäisi liikenneturvallisuutta.

Hoituuko rajoitusten valvonta?

Autoliitto kummastelee yhtälöä, jossa kaavaillaan erilaisia hankalasti valvottavia rajoituksia osalla autoilijoista, mutta samaan aikaan yleinenkin liikennevalvonta kärsii resurssipulasta eli liikenneympäristöön jalkautuvista poliiseista.

”Yksi rajoitetun ajo-oikeuden ongelmista on poliisin resurssien vähäisyys ja siten valvonnan puute.” kiteyttää Autoliitto aivan keskeisen ongelman.

Autoliiton mukaan kuuliaiset, muutenkin liikennesääntöjen mukaan asiallisesti käyttäytyvät nuoret kuljettajat noudattavat rajoituksia, mutta piittaamattomien kuljettajien on helppo jättää noudattamatta ajorajoituksia vähäisen kiinnijäämisriskin takia.

”Tällaisten kuljettajien riskikäyttäytyminen painottuu muutenkin vähäliikenteisemmille ja siten myös vähemmän valvotuille teille. Rajoituksen vaikuttavuus onkin hyvin epävarma ja sen tehoa juuri riskihakuisesti käyttäytyviin nuoriin on vaikea arvioida.”

Mutta lisääntyisikö turvallisuus?

Rangaistukseksi rajoituksen rikkomisesta esitetään teon nimeämistä kulkuneuvon kuljettamiseksi oikeudetta ja siitä seuraisi sakkoa ja enintään kuusi kuukautta vankeutta. Kuljettaja määrättäisiin myös ajokieltoon.

Rajoitetun ajo-oikeuden ottaminen käyttöön vähentäisi Autoliiton arvion mukaan todennäköisesti onnettomuuksia ajokieltoaikaan, koska valtaosa nuorista noudattaisi rajoitusta.

Mutta, mutta…

”Siitä kuinka paljon turvallisuus kokonaisuudessaan lisääntyisi liikenteen siirtyessä osittain muina kellonaikoina tapahtuvaksi ja kun rajoituksen noudattamatta jättämisen johdosta onnettomuuksia tapahtuisi yhä jatkossakin ko. kellonaikoihin, ei ole käytettävissä tutkittua tietoa eikä arviota.”

Autoliiton mukaan eduskunnan tulisi ennen rajoituksista päättämistä kyetä arvioimaan, kuinka paljon valvontaresurssia voidaan lisätä.

”Ja kuinka valvonta voidaan ylipäätänsä toteuttaa, kun oletuksena on, etteivät aikarajoitusta noudattamatta jättävät myöskään käytä alaikäisen kuljettajan tunnusta.”

”Onnettomuusmäärät vähentyneet”

Autoliitto tuo esiin, että ajokorttilain puolueettoman seurantatutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset osoittavat, että 17–19-vuotiaiden kuljettajien kohdalla on havaittu myönteistä turvallisuuskehitystä.

”Onnettomuusmäärät ovat vähentyneet ja loukkaantumisten kokonaismäärä on laskenut. Huolenaiheeksi on nostettu 17-vuotiaiden loukkaantumisten kokonaismäärän lisääntyminen. Tulos ei kuitenkaan ole yllättävä, sillä 17-vuotiaana ajokortin suorittavien määrä on kymmenkertaistunut lakimuutoksen jälkeen. Suhteellisesti katsoen koko ikäluokan liikenneturvallisuus on parantunut”, Autoliitto huomauttaa.

Uudistuksen epäkohtana Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö kuitenkin tähdentää, että ”nyt esitetyt muutokset” ollaan toteuttamassa niin nopeasti edellisten muutosten jälkeen, ettei vaikutuksia ole voitu ”kattavasti arvioida eikä seurantatutkimuskaan ole vielä kokonaisuudessaan valmis.”

Kolmen prosentin tähden

Autoliitto huomauttaa, että ajokorttilain seurantatutkimuksen mukaan noin kolme prosenttia 17-vuotiaana ajokortin suorittaneista kuljettajista syyllistyi ajokieltorikokseen.

”Se on vain hieman enemmän kuin 18- ja 19-vuotiaista ajokortillisista. Onkin kohtuutonta, että hyvin pienen joukon takia rangaistaisiin koko ikäluokkaa ja rajoitettaisiin kaikkien liikkumista.”

Lisäksi tässä joukossa olisi autoliiton näkemyksen mukaan huomioitava se, että nyt 17-vuotiaana ajokortin suorittaneilla on ollut erityinen tarve itsenäiselle liikkumiselle.

”Seurantatutkimuksenkin mukaan se on näkynyt muun muassa 18- ja 19-vuotiaita ajokortillisia suurempana ajosuoritteena.”

Ajorajoituksille tiukkaa kritiikkiä

Autoliitto tietää, että yöt ja erityisesti kesäyöt sekä viikonloput ovat riskialtteinta aikaa erityisesti nuorten miesten keskuudessa liikenteessä.

Lausunnon mukaan nuorten kuljettajien riskikäyttäytymiseen pitäisi kuitenkin kyetä vaikuttamaan muilla keinoin kuin rajoittamalla koko ikäluokan liikkumisen vapautta.

Autoliitto ehdottaa, että ensisijaisesti sääntöjä rikkoville tulisi määrätä nykyistä tuntuvampia rangaistuksia.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli