Liikenne | Uutinen | 23.3.2020

Autoliitto: Ajoneuvoveron porrastus kurittaisi kaupunkilaisia

Pasi Nieminen kritisoi ideaa porrastaa ajoneuvovero asuinalueen mukaan. ”Autonomistajan postinumero ei kerro mitään automatkan määränpäästä, auton käyttötarpeesta tai sen vaihtoehdoista.”

Jaa artikkeli

Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa on linjattu, että hallituskauden aikana luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Liikenteen päästövähennystavoitteiden mukaan Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tiekarttaa hyödynnetään myös valtiovarainministeriön (VM) liikenteen verouudistusta pohtivan työryhmän työssä.

Työryhmän tehtävänä on antaa maaliskuun alkuun 2021 mennessä suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi. Yksi väläytelty keino olisi porrastaa ajoneuvovero sen mukaan, missä autonomistaja asuu. Postinumero-malli herättää Autoliitossa perusteltua kritiikkiä.

– Autonomistajan postinumero ei kerro mitään automatkan määränpäästä, auton käyttötarpeesta tai sen vaihtoehdoista, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kummeksuu.

– Jos kaupunkilainen ajaa maalle, se olisi tällaisessa verotusmallissa kalliimpaa kuin jos maalainen ajaa autollaan kaupunkiin. Miten tämä tehostaisi tarvittavia ja sinänsä kannatettavia päästövähennystoimia?

Lisävero kaupunkilaisille

Autoliiton näkökannan mukaan tämänkaltainen ajoneuvoveron porrastus olisi lisävero kaupunkilaisille ja taajama-asujille.

Pasi Niemisen mukaan postinumero kertoo vain autonomistajan todennäköisimmän lähtöosoitteen, mutta se ei ota kantaa matkan määränpäähän. Käytännössä tässä siis verotettaisiin taajamasta lähtijää, mutta ei sitä, joka on sinne tulossa.

– Ja näin siis toimittaisiin silloinkin, kun mitään julkista liikennettä ei ole saatavilla kumpaankaan suuntaan.

Houkuttelisi kikkailuun

Yleisen elämänkokemuksen perusteella voi arvioida, että postinumeropohjainen ajoneuvoveron porrastus altistaisi järjestelmän kikkailulle ja väärinkäytöksille.

– Yksi seuraus olisi, että osa ihmistä muuttaisi verohelpotusten toivossa kirjansa toiseen postiosoitteeseen tai rekisteröisivät autonsa toisen nimiin, vaikka tosiasiallisesti asuisivat kuten ennenkin, Nieminen arvioi.

– Kikkailu aiheuttaisi sen, ettei tavoiteltuun verotuloon yllettäisi veropohjan vuotamisen vuoksi.

Vakuutusmaksut eri asia

Liikennevakuutusmaksujen porrastaminen asuinalueen mukaan on Niemisen mukaan tyystin toinen asia, sillä porrastamisen peruste on vahinkoalttius.

– Liikennevakuutuksessa vaikuttaa moni muukin asia ja siinä on vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua, joten samasta asiasta siinä ei ole kyse.

Niemistä oudoksuttaa ajatus siitä, että jatkossa viranomaiset määrittelisivät sen, kuka tarvitsee autoa ei kuulosta liikkumisen vapaudelta EU:n harvimmin asutussa maassa.

– Postinumero ei ota mitään kantaa siihen miksi ja mihin omaa autoa tarvitaan.

Jaa artikkeli

Keskustelu