routa

Liikenne Autoilu Liikennepolitiikka Uutinen 28.8.2023

Autoliitto kriittisenä budjetista: tiestön korjausvelka jatkaa kasvamista

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024 vie noin 30 miljoonaa euroa perusväylänpidosta.

Valtion tuore talousarvioesitys ensi vuodelle vie noin 30 miljoonaa euroa perusväylänpidosta. Tämä huolettaa Suomen suurinta autoilijoiden etujärjestöä.

Suomen tieverkon kunto on heikentynyt vuosien ajan ja korjausvelka on kasvamassa tänä vuonna jo 1,7 miljardin euron suuruiseksi. Mitä huonompaan kuntoon tiestö päästetään, sitä kalliimmaksi sen korjaaminen myös tulee, huomauttaa Autoliitto ulostulossaan, jonka mukaan tiestön korjausvelan ennakoidaan kasvavan.

Rapistuminen näkyy jo

Autoliitto arvioi, että toistaiseksi tieverkon rapistuminen on näkynyt konkreettisimmin alemmalla tieverkolla, mutta rahoituksen puutteen jatkumisen takia myös pääteillä alkaa olla yhä pahempia vaurioita.

Euroja viedään perusväylänpidosta, joka kattaa teiden, ratojen ja vesiväylien hoidon ja kunnossapidon.

Maanantaina julkistetussa talousarvioesityksessä ei mainita, kuinka rahoitus eri väylien kesken jakautuu. Kuitenkin talousarvioesityksessä arvioidaan, että tieverkon korjausvelka kasvaa peräti 200 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

Esimerkiksi rataverkon korjausvelka on kasvamassa 45 miljoonalla eurolla.

Suomi liikkuu kumipyörin

– Tieliikenne kattaa yli 90 prosenttia niin henkilö- kuin tavaraliikenteestä. Varsinkin niukkuutta jaettaessa se pitää ottaa huomioon ja rahoitusta pitää painottaa sinne, missä siitä on eniten kansataloudellista hyötyä. Tierahoituksesta leikkaaminen on helppoa, mutta ei viisasta, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

– Samaan aikaan hallituksen suunnitelmissa on satojen miljoonien eurojen käyttäminen kannattamattomiksi todettujen ratahankkeiden edistämiseen. Järkevässä omaisuudenhoidossa huolehdittaisiin ensin riittävästä rahoituksesta olemassa olevien väylien kunnossapitämiseksi.

Hyvää talousarvioesityksessä on Autoliiton mukaan se, että tieliikenteeseen ei olla kaavailemassa veronkiristyksiä. Se on oikeastaan aika poikkeuksellista.

vanne

Kuopat tiessä aiheuttavat rengas- ja vannerikkoja – ja vaarantavat liikenneturvallisuuden.

Tieyhdistys huolissaan

Suomen Tieyhdistys on huolissaan budjetin toteuttamisen vaikutuksista muun muassa liikenneturvallisuuteen ja työssäkäyntiin sekä huoltovarmuuteen.

”Tieverkon huono kunto aiheuttaa haittaa kotimaisen ruokatuotannon kuljetusketjuille, rakentamisen, raakapuun ja lämmityshakkeen kuljetuksille sekä pelastustoimille. Vaikutukset tuntuvat erityisen raskaasti yksilöiden ja elinkeinoharjoittajien arjessa”, arvioi yhdistys tiedotteessaan.

Tieyhdistyksen mukaan tiestön kunto heijastelee myös koko maan kilpailukykyyn esimerkiksi vientituotteiden kautta.

”Suurin osa kuljetuksista kulkee tieverkolla, ja jos liikenteen päästöihin halutaan vaikuttaa, tulee tieinfrasta siltoineen pitää parempaa huolta.”

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli