drone

Liikenne 6.12.2017

Drone – hupilaitteesta raskaan sarjan ammattilaiseksi

Drone ei ole enää pelkkä ilmakuvaamisen apuväline, vaan sen käyttöalue laajenee kovaa vauhtia pelastustoimeen, teollisuuteen ja kuljetusliikkeisiin.

Miehittämättömän ilma-aluksen eli dronen käyttö kasvaa niin räjähdysmäisesti, että alaa koskeva lainsäädäntö jää kehityksestä jälkeen.

Alan ammattilaiset kokoontuivat marraskuussa Finlandia-talossa järjestettyyn drone-konferenssiin pohtimaan alan nykytilannetta ja tulevaisuutta.

Käyttäjämäärä tuplaantuu vuosittain

Kaksi vuotta sitten dronen rekisteröityneitä ammattikäyttäjiä oli 500. Nyt heitä on 2000. Tasaisen vauhdin taulukolla voidaan siis yleistää, että käyttäjämäärä tuplaantuu vuosittain.

Ammattikäyttö edellyttää tällä hetkellä pelkkää ilmoitusta Trafille. Alaa koskevat säännöt ja määräykset ovat käytännössä vasta valmisteilla.

Robottikoptereita kehittävän Sharper Shapen Ilkka Hiidenheimo antoi konferenssissa lainsäätäjälle kaksi ohjetta.

– Lainsäädännön tulee olla yksinkertaista ja sen pitää olla yhteneväistä muiden maiden lainsäädännön kanssa.

Perustelutkin vaatimuksille olivat selkeät. Alalla toimii paljon pieniä yrityksiä, joten monimutkainen ja maittain vaihteleva lainsäädäntö tekisi kustannustehokkaan toimimisen mahdottomaksi.

Lisälaitteilla uusiin käyttökohteisiin

Alalla toimivat yritykset esittelivät konferenssissa omia tuotteitaan. Pääpaino ei niinkään olllut itse droneissa, vaan niihin asennettavissa lisälaitteissa.

Aeromonin ja Nokian osastoilla olleet dronet voidaan varustaa mittalaitteilla, jotka mittaavat esimerkiksi melua, päästöjä tai hajuja.

Dronen etuna on se, että näytteitä voidaan tuotantolaitoksilla ottaa tuotantoa pysäyttämättä ja ilman henkilöriskiä.

Dronen käyttö laajeneekin vauhdilla sellaisiin tehtäviin, joista se suoriutuu nopeammin, turvallisemmin tai edullisemmin kuin ihminen.

Kuitenkin se tarvitsee ihmisen ohjaimiin, joten drone ei käytännössä korvaa ihmistä vaan muuttaa työn turvallisemmaksi ja mukavammaksi, kiipeilijästä koneen ohjaajaksi.

Lainsäädännön tehtävä ei ole rajoittaa vaan mahdollistaa

Liikenne- ja viestintäministeriön Tieto-osaston yksikönjohtaja, viestintäneuvos Timo Kievari on perehtynyt dronen ammattikäyttöön, jotta tulevassa lainsäädännössä osataan huomioida oikeat asiat.

Kievarin mukaan dronen nykyisiä tai tulevia käyttökohteita ovat muun muassa katkenneiden sähkölinjojen paikantaminen, kadonneiden etsintä, liikennevalvonta ja tavaroiden kuljetukseen liittyvät palvelut.

Laajemmin voidaan siis sanoa tehtävien liittyvän yleisesti pelastustoimintaan, infrastruktuurin tarkastuksiin ja logistiikkaan.

Kievarin mukaan olennaista on, että dronea hyödyntävissä liiketoimintamalleissa yhdistyy toiminnan tehokkuus, toimintavarmuus, nopeus ja hinta.

Yksi esimerkki voisi olla logististen virtojen toimintamalli, jossa yhdistyyvät maalla, merellä ja ilmassa liikkuvat välineet. Aika näyttää, minkälainen osuus droneilla on tällaisessa ketjussa.

Kievari korostaa, että lainsäädännön tulee olla sellaista, että se mahdollistaa uudenlaisia innovaatioita ja uusia liiketoimintamalleja. Toisaalta lainsäädännöllä tulee ehkäistä haittoja, joita voi aiheutua ulkopuolisille muun muassa melusta.

Jaa artikkeli