Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 12.12.2022

Ennätysturvallisesta ajasta liikenteessä on palattu arkeen

Vuonna 2021 liikennevahinkojen määrä nousi koronavuoden 2020 ennätysmatalista lukemista, mutta ei palannut koronaa edeltävälle tasolle.

Vuonna 2021 liikennevahinkojen määrä nousi koronavuoden 2020 ennätysmatalista lukemista, mutta ei palannut koronaa edeltävälle tasolle. Sen sijaan vaikeasti vammautuneiden uhrien määrä oli toiseksi korkein kymmeneen vuoteen. Tiedot ilmenevät Onnettomuustietoinstituutin julkaisemasta liikennevahinkotilastosta.

Vakuutusyhtiöiden Liikennevakuutuskeskukselle ilmoittamien tietojen mukaan liikennevahinkojen kokonaismäärä vuonna 2021 oli 91 419 vahinkoa. Kasvua vuoteen 2020 eli ensimmäiseen koronavuoteen verrattuna oli noin 11 prosenttia. Määrä jää edelleen koronaa edeltäneiden vuosien alle, jolloin liikennevahinkojen määrät olivat lähempänä sataa tuhatta, tai sen ylikin.

– Liikennevahinkotilasto on maan laajin yhtenäinen onnettomuustietokanta. Aineisto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä en tiedä muita maita, missä kaikki liikennevakuutusyhtiöt toimittavat tiedot korvaamistaan liikennevahingoista samaan tietokantaan, Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty kertoo.

Rädyn mukaan tilasto reagoi herkästi erilaisiin liikenteessä tapahtuviin muutoksiin, ja niinpä esimerkiksi koronaviruksen aikainen liikennemäärien lasku tai yksittäiset lumipyrypäivät näkyvät tilastossa.

Joka kuudes vahinko johti korvauksiin

Joka kuudes liikennevahinko johti henkilövahingon johdosta maksettuihin korvauksiin. Kaikkiaan henkilövahinkokorvauksia maksettiin lähes 20 000 henkilölle.

Henkilövahinkojen määrä kasvoi vuodesta 2020 noin 5 prosenttia, mutta määrä oli kuitenkin 12 prosenttia kymmenvuotiskeskiarvon alapuolella.

Henkilövahingon johdosta korvauksia saaneista valtaosa vammautui lievästi tai selvisi vammojen tarkistuksella. Vaikeasti vammautuneita oli 362, mikä on tässä aineistossa toiseksi eniten kymmeneen vuoteen.

Liikennevahingoissa kuolleista ja loukkaantuneista 22 prosenttia oli alle 18-vuotiaita.

– Liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen lisäksi liikenteessä aiheutuu paljon vakavia vammautumisia esimerkiksi polkupyörillä ja sähköpotkulaudoilla kaatumisista. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden tukemiseksi on tärkeätä saada muodostettua kokonaiskuva vakavista vammautumisista, Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari linjaa.

4 000 euroa per vahinko

Vuonna 2021 tapahtuneista liikennevahingoista arvioidaan maksettavan korvauksia yhteensä 388 miljoonaa euroa eli keskimäärin 4 000 euroa vahinkoa kohden.

Kaikista liikennevahingoista 71 prosenttia tapahtui taajamissa, ja viidennes tapahtui pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen).

Jaa artikkeli