Talvikunnossapito_Helsinki

Liikenne Uutinen 31.1.2023

Etätyöläisten säästyneet työmatkat korvautuivat muilla matkoilla

”Etätöitä vähintään kaksi päivää viikossa tehneet kompensoivat säästyneet työmatkat lähes kokonaan muilla vapaa-ajan matkoilla sekä ostos- ja asiointimatkoilla.”

Työssäkäyvistä vastaajista 31 prosenttia teki etätyötä tutkimuspäivää edeltäneiden seitsemän vuorokauden aikana vuonna 2021. Vastaava osuus oli 22 prosenttia vuonna 2016.

Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta, joka selvitti suomalaisten liikkumistottumuksia vuonna 2021. Etätöiden tekeminen siis yleistyi ja tehdyn etätyön määrä kasvoi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2016.

Vuoden 2021 aikana suomalaiset tekivät vuorokaudessa keskimäärin 2,3 matkaa henkeä kohti ja liikkuivat näillä matkoillaan 34 kilometriä.

Matkaluku laski 0,4 matkalla ja matkasuorite 7 kilometrillä vuodesta 2016, jolloin edellinen tutkimus tehtiin. Sekin selviää, että henkilöauto valitaan mieluiten liikkumiseen, seuraavaksi eniten kuljetaan jalan, kuten Moottorin aiemmassa artikkelissa otsikolla Sinä liikut 34 kilometriä päivässä – henkilöautolla mieluiten.

Tuorein tutkimustulos kertoo, että suomalaisten kotimaanmatkojen suoritteesta 84 prosenttia tehtiin henkilöautolla kuljettajana tai matkustajana.

Moni ei silti etäillyt

Koronapandemia vaikutti suomalaisten arkiliikkumiseen liikkumista vähentävästi. Yli kaksi päivää etätöitä tehneiden osuus kasvoi 5 prosentista 21 prosenttiin.

Toisaalta jopa 69 prosenttia työssäkäyvistä ei tutkimuksen mukaan tehnyt lainkaan etätöitä. Etätyön tekeminen jakautui epätasaisesti sekä maantieteellisesti että koulutustaustan mukaan.

Työmatkojen matkaluku (0,37 matkaa/hlö/vrk) ja matkasuorite (6,1 km/hlö/vrk) vähenivät vuonna 2021 vain hieman vuoteen 2016 verrattuna, vaikka koronapandemian aikana oli voimassa etätyösuositus.

– Ehkä hieman yllättäen etätyön tekemisen vaikutus liikkumisen kokonaismäärään oli pieni. Etätöitä vähintään kaksi päivää viikossa tehneet kompensoivat säästyneet työmatkat lähes kokonaan muilla vapaa-ajan matkoilla sekä ostos- ja asiointimatkoilla, Traficomin erityisasiantuntija Hanna Strömmer taustoittaa.


Kotimaanmatkojen matkaluvun ja matkasuoritteen jakautuminen matkan tarkoituksen mukaan. Lähde: Traficom / Henkilöliikennetutkimus 2021.

Näin kattava liikkumistutkimus tehtiin

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on kattavin suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus, joka on toteutettu noin kuuden vuoden välein vuodesta 1974 alkaen.

Tutkimus kertoo suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tutkimusaineisto sisältää tietoa eri kulkutavoista, matkojen syistä ja väestöryhmien välisistä eroista liikkumisessa.

Tutkimuksessa selvitettiin yli 6-vuotiaiden suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2021. Tutkimukseen vastasi yli 24 000 henkilöä. Vastausaste oli 27 prosenttia. Tutkimus perustuu tilastollisesti edustavaan, väestötietojärjestelmästä poimittuun otokseen.

Tuloksia käytetään liikennettä koskevassa päätöksenteossa sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelussa. Lisäksi tutkimuksella kerätään perusaineistoa erilaisten liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien tutkimusten ja liikenteen mallinnuksen pohjaksi.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto, Grafiikka Traficom Lähde: Traficom: Henkilöliikennetutkimus 2021 

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli