biopolttoaineita liikenteeseen

Liikenne Uutinen 18.10.2018

Hallituksen esitys: lisää biopolttoaineita liikenteeseen 2020-luvulla

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite kiristyisi tasaisesti tulevina vuosina.

Suomen tiukkoihin ilmastotavoitteisiin yltäminen edellyttää kasvihuonepäästöjä vähentäviä ja kurissa pitäviä toimia. Tähän liittyy myös hallituksen torstainen esitys eduskunnalle biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen tiukentamisesta ja biopolttoöljyn käytön edistämistä sekä kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta.

– Ehdotukset tähtäävät kaikki samaan maaliin – entistä määrätietoisempaan ja nopeampaan toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kivihiilen osalta haluamme olla sen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa, koska se on merkittävä ilmastoteko, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen taustoittaa.

Sähköautoja ja muita toimia

Biopolttoaineiden velvoitteet liittyvät vuoteen 2030 tähtäävien kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan. Kokonaisuuteen liittyy tavoite, että vuonna 2030 Suomen teillä liikkuisi 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa.

EU on asettanut tieliikenteen polttoaineille 10 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen vuodelle 2020. Suomi on asettanut EU:ta tiukemman kansallisen tavoitteen uusiutuvan energian osuudelle tieliikenteessä: 20 prosenttia vuonna 2020. Tavoitteeseen voidaan yltää kehittyneillä biopolttoaineilla.

Asteittaista kiristystä

Tuoreen esityksen mukaan biopolttoaineiden jakeluvelvoite kiristyisi tasaisesti 2020-luvulla. Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaisi vuodesta 2021 lähtien 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029. Kehittyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitetta tiukennetaan myös vuodesta 2021 alkaen niin, että se olisi 10 prosenttiyksikköä vuonna 2030.

Jakeluvelvoitteen prosenttiosuus tarkoittaa biopolttoaineiden vähimmäisosuutta liikennepolttonesteiden jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä.
Esitykseen liittyy myös kevyt polttoöljy. Lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä olisi osa korvattava vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä.

Litrahinta noussee

Esityksen taustaksi on arvioitu, että jakeluvelvoitteen kiristys nostaisi vuonna 2030 biopolttoaineiden litrahintoja 7 senttiä tämän hetkisillä maailmanmarkkinahinnoilla laskettuna. Hinnannousun taustalla on, että biopolttoaineiden valmistus Suomessa vaatii tuontiraaka-aineita.

Ministeri Tiilikaisen mukaan tiukentuvien velvoitteiden avulla kyetään päästövähenemien lisäksi kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentämään tuontiöljyn käyttöä.

Päästötöntä liikennettä 2045

Liikenne- ja viestintäministeriön linjaustenkin mukaan Suomi tavoittelee päästötöntä liikennettä vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteena on, että vuonna 2045 Suomen hiilipäästöt ilmakehään olisivat yhtä suuret kuin hiiltä ilmakehästä poistavat kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut.

Lähteet: Valtioneuvosto, työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- & biopoltoainela, liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Roman Razinkov

Jaa artikkeli