Tietyöt

Liikenne 25.5.2017

Höllää kaasua tietyömaalla – pikimiehet toivovat työrauhaa ja turvaa

Teiden päällystyskausi on alkanut ja uuden sesongin myötä asfaltti- ja kuljetusalan yritykset vetoavat tienkäyttäjiin, jotta he noudattaisivat tietyömaiden nopeusrajoituksia ja huolehtisivat osaltaan työmaan turvallisuudesta.

Nopeusmittaukset tietyömailla ovat osoittaneet, että vain pieni osa autoilijoista noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia työmaiden kohdalla.

Ylinopeudet ovat yleisiä ja läheltä piti -tilanteita tapahtuu asfalttityönantajien etujärjestö INFRA ry:n mukaan päivittäin. Siksi etujärjestö yhdessä kuljetusyrityksiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kanssa vetoaa tienkäyttäjiin, jotta ne antaisivat tietyöntekijöille työrauhan.

Ruuhka

Etenkin ammattiautoilijoita haastetaan näyttämään mallia muulle liikenteelle. Tietyömaita riittää, sillä väylien korjausvelkaohjelma tuo tiekorjauksiin tänä ja ensi vuonna yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoituksen.

– Pikimiehet ja -naiset tekevät työtä kaikkien tiellä liikkuvien hyväksi. Kannustamme antamaan heille sen työrauhan ja arvostuksen, joka heille kuuluu. Erityisesti haluamme vedota ammattikuljettajiin, koska he ovat erittäin tärkeä esimerkki muille, INFRA ry:n johtaja Heikki Jämsä  sanoo.

Yksi edellä, toiset perässä

Kun yksi hidastaa vauhtia työmaan kohdalla, muu liikenne seuraa perässä, mutta jonkun on oltava ensimmäinen. Järjestöt herättelevät ammattikuljettajia näyttämään esimerkkiä.

– Huonokuntoiset väylät ovat esimerkiksi tavarakuljetuksille vaarallisia. Ne aiheuttavat paino- ja nopeusrajoituksia ja pakottavat valitsemaan pidempiä ajoreittejä. On kuljetusammattilaisten oman edun mukaista ja vastuullista toimintaa, että suomme tiestön kunnostajille turvallisen työympäristön – hiljennetään siis tietyömaan kohdalla, SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola kehottaa.

Tietyömaan nopeusrajoituksen määrittää tieluokan mukaan työn tilaaja, kuten Liikennevirasto tai ely-keskus. Liikenneviraston selvitysten mukaan ylinopeudet työmaiden kohdalla ovat yleisiä. Yötöiden lisääminen ei vähennä riskejä, sillä öisillä teillä nopeudet nousevat selvitysten mukaan entisestään.

Tilaaja voi vaikuttaa turvallisuuteen linjaamalla jo tarjouskyselyvaiheessa, miten tien päällystäjän tulee taata työmaan turvallisuus. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi nopeusnäytöt ja saattoautot.

Haastavan talven jäljet näkyvät

Mennyt talvi oli haasteellinen teiden kunnon kannalta. Tienpinnan jatkuva jäätyminen ja sulaminen kiihdyttivät päällysteiden reikiintymistä ja muita vaurioita.

tietyö

– Korjausvelkaohjelman rahoitus vuoteen 2018 asti auttaa tilannetta, mutta sen jälkeiset rahoituspäätökset ovat täysin auki. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen seuraavia eduskuntavaaleja puolueet alkavat valmistella pitkäjänteistä rahoitusohjelmaa, Heikki Jämsä esittää.

Muilla Pohjoismailla on yli hallituskausien ulottuvat väyläohjelmat, jotka ohjaavat väylien korjaamista ja rakentamista.

– Tämä lisää ennakoitavuutta ja tehostaa resurssien käyttöä. Hyötyjiä ovat tilaajat, urakoitsijat, teollisuus ja veronmaksajat, Jämsä kiteyttää.

Lähteet: INFRA ry, SKAL ry Video: INFRA ry Kuvat: Moottorin arkisto/Antti Hentinen

Jaa artikkeli