Liikenne Uutinen 1.6.2019

Liikennevakuutuskeskus: Kaista-avustin yhtä merkittävä, kuin turvavyö

Parhaillaan kaista-avustimen yleistymisen merkittävyys olisi verrattavissa turvavyön yleistymiseen. Kaista-avustimen avulla neljännes kaistalta ulosajautumisesta johtuvista kuolonkolareista voitaisiin estää.

Liikennevakuutuskeskus julkaisi Turvallisesti liikenteessä -blogissa tutkimuksen, kuinka kaista-avustin olisi vaikuttanut vuosina 2014–2016 kuolemaan johtaneissa suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksissa. Kohteeksi on valittu kyseiset onnettomuudet, koska juuri niissä kaista-avustin olisi voinut vaikuttaa.

Kaista-avustin on turvajärjestelmä, joka pyrkii pitämään auton oikealla kaistalla, tarvittaessa kulkusuuntaan puuttumalla.

Tätä ei tule sekoittaa kaistavahtiin, joka ainoastaan varoittaa kuljettajaa kaistalta poistumisesta.

Onnettomuustutkinta-aineiston avulla arvioitiin tapauskohtaisesti, olisiko kaista-avustin voinut estää onnettomuuden. Tulokseksi saatiin, että kaista-avustin olisi voinut estää 27 prosenttia tutkituista onnettomuuksista, eli joka neljännen kaistalta ulosajautumisesta johtuneista kuolonkolareista.

Blogin kirjoittaneen Roni Utriaisen mukaan on vaikeaa keksiä, mikä muu nykyajan turvajärjestelmä voisi estää yhtä suuren osan kuolemista. Kaista-avustimen yleistyminen kaikkiin autoihin vastaisi merkittävyydeltään turvavyön yleistymistä.

Tapauksissa, joissa kaista-avustin ei olisi voinut estää onnettomuutta, oli yleisimmin kyse kuljettajan toimintaan liittyvistä tekijöistä, sekä kaistamerkintöjen kuluneisuudesta, puuttumisesta tai lumeen peittymisestä. Kuljettajaan liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi sairaskohtaukset ja tarkoitukselliset onnettomuudet. Kaista-avustin nimensä mukaisesti on ainoastaan ajamista tukeva järjestelmä, mutta kuljettajalla on yhä vastuu ajamisesta.

Kaista-avustin tekee tuloaan

Kaista-avustin ei ole vielä yleinen turvavaruste Suomen teillä liikkuvissa autoissa. Tutkimustulosten perusteella on toivottavaa, että kaista-avustimia lisättäisiin autoihin autovalmistajien toimesta ja automyyjät opastaisivat asiakkaita kaista-avustimen hyödyistä.

Merkittäväksi tekijäksi tutkimuksessa muodostui väylien kunnossapito. Kaista-avustimen toiminta edellyttää kaistamerkintöjen näkyvyyttä, joten talviaikana teiden ja katujen oikea-aikainen auraus on tärkeää. Kuluneita tai muuten puutteellisia kaistamerkintöjä tulisi myös uusia nopeammin.

Lähteet: Liikennevakuutuskeskus, Onnettomuustietoinstituutti Kuvat: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli