Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 10.3.2023

Ilmailu: dronet aiheuttivat läheltä piti -tilanteita

Kokonaisuutena ilmailuvuosi 2022 oli Suomessa varsin turvallinen.

Vuosi 2022 sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen turvallisesti, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailun turvallisuuden vuosikatsauksesta. Vuonna 2022 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei tapahtunut onnettomuuksia.

Helmikuussa ruotsalaiselle lääkärihelikopterille tapahtui onnettomuus Ahvenanmaalla, ja tästä Onnettomuustutkimuskeskus OTKES aloitti tutkinnan.

Viisi vakavaa tilannetta

Vakavia vaaratilanteita tapahtui viisi, suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina. Kaikki tapaukset olivat ilmassa tapahtuneita läheltä piti -tilanteita.

Neljässä oli kyse läheltä piti-tilanteesta dronen kanssa ja yhdessä pienkoneen kanssa. Kolme tapauksista kävi ulkomailla ja kaksi Helsinki-Vantaalla. Viime vuosina suurimman osan vakavista vaaratilanteista ovat aiheuttaneet reittikoneiden ja dronejen väliset läheltä piti-tilanteet ilmassa. Tältä osin viime vuosi siis oli aiempien vuosien kaltainen.

Vakavat vaaratilanteet 2022

  • Maaliskuu 2022: Suomalainen liikennelentokone ja ulkomainen pienkone ohittivat toisensa läheltä liikennelentokoneen lähestymisen aikana Saksassa.
  • Toukokuu 2022: Suomalaisen liikennelentokoneen ja dronen välinen läheltä piti-tilanne ulkomailla.
  • Toukokuu 2022: Suomalaisen liikennelentokoneen ja dronen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
  • Toukokuu 2022: Suomalaisen liikennelentokoneen ja dronen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla. Dronea lennätetty kiitotien kynnyksen yläpuolella.
  • Heinäkuu 2022: Läheltä piti-tilanne liikennelentokoneen ja dronen välillä ulkomailla.

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi vuonna 2022 kaksi tutkintaa ulkomaisille koneille Suomessa vuonna 2021 tapahtuneista vakavista vaaratilanteista. Toisessa oli kyse brittiläisen matkustajalentokoneen suorittamasta lentoonlähdöstä väärällä tehoasetuksella Kuusamossa ja toisessa ruotsalaisen matkustajalentokoneen mootttorihäiriöstä )lentoonlähdön jälkeen Helsingissä.

Lentoliikenne elpymässä koronan jälkeen

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen liikennemäärä oli kaksinkertainen koronapandemiavuosien 2020 ja 2021 keskiarvoon verrattuna. Vuoteen 2019 verrattaessa lukemat olivat kuitenkin edelleen noin 20 prosenttia pienemmät.

Kaupallisen ilmakuljetuksen (suomalainen ja ulkomainen) määrät suomalaisilla lentoasemilla olivat lähes 80 prosenttia suuremmat kuin vuosina 2020–2021 keskimäärin, mutta edelleen noin 30 prosenttia vuotta 2019 pienemmät.

Venäjän ilmatilan sulkeutuminen

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti merkittäviä muutoksia lentoreitteihin Venäjän ilmatilan sulkeutuessa. Ilma-alusten satelliittinavigointijärjestelmien häiriöitä havaittiin erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi aiheesta tiedotuksen maaliskuussa. Myös Suomessa julkaistiin maaliskuun alussa lentäjiä GPS-häiriöstä varoittava NOTAM-tiedote, joka peruttiin 15.3.

Euroopan lentoturvallisuusviranomaiset olivat vuonna 2020 aloittaneet työn koronapandemiaan liittyvien turvallisuusuhkien arvioimiseksi ja mitigoimiseksi. Vuonna 2021 painopiste oli siirtynyt liikenteen uudelleen käynnistämisen mukanaan tuomien uhkien huomiointiin ja tätä jatkettiin vuonna 2022. Vuoden aikana useimmista rajoituksista luovuttiin.

Vuoden 2022 aikana havaittiin kasvua ilmoituksissa epäasiallisesti käyttäytyvistä matkustajista lentoasemilla tai lentokoneessa. Yleisiä tapahtumatyyppejä olivat humalatila ja sen tuomat lieveilmiöt. Kehityssuunta oli huolestuttava ja maailmanlaajuinen. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (European Union Aviation Safety Agency) julkaisi heinäkuussa 2022 Ready to Fly – kampanjan, jolla pyrittiin häirikkömatkustajien vähentämiseen.

drone

Dronet aiheuttivat edelleen vaaratilanteita

Dronetoiminta lähti kasvuun vuonna 2015 ja johti seuraavina vuosina useisiin ilmatilaloukkauksiin ja sitä kautta läheltä piti-tilanteisiin dronejen ja miehitettyjen ilma-alusten välillä. Osa näistä aiheutti vakavan vaaratilanteen, mutta törmäyksiltä kuitenkin vältyttiin. Parina viime vuonna tilanne on parantunut ja jossain määrin vakiintunut.

Vuonna 2022 Suomessa tapahtui 7 dronen aiheuttamaa läheltä piti -tilannetta, kun vuosien 2014–2021 keskiarvo oli 8,1. Näistä kolme johti vakavaan vaaratilanteeseen, vuosien 2014–2021 keskiarvon ollessa 2.

Ulkomailla tapahtui 14 dronejen aiheuttamaa läheltä piti -tilannetta, joissa toisena osapuolena oli suomalainen ilma-alus. Määrä oli yli kaksinkertainen vuosien 2013–2021 keskiarvoon (5,1) verrattuna. Tilanteet eivät tapahtuneet erityisesti missään tietyssä valtiossa, vaan vaihtelevasti ympäri Eurooppaa.

Useimmissa läheltä piti -tilanteissa niin Suomessa kuin ulkomailla dronea oli lennätetty selkeästi väärässä paikassa erittäin lähellä kiitotietä, samaan aikaan kun sille oli tulossa muita ilma-aluksia. Tapauksissa oli nähtävissä selkeää piittaamattomuutta tai ymmärtämättömyyttä lentoturvallisuudesta.

Vuoden 2021 alusta tuli voimaan Euroopan laajuinen dronetoimintaa koskeva sääntely, jonka toivotaan parantavan tilannetta. Sen myötä dronen lennättäjiä koskevat mm. rekisteröintivelvoite sekä koulutusvaatimukset.

Suomessa saatavilla on Aviamaps-karttasovellus, josta on helposti tarkastettavissa ilmatilarajoitukset lennätyspaikalla. Tarkempaa tietoa sääntelystä ja dronetoiminnasta löytyy Traficomin ylläpitämältä www.droneinfo.fi -sivustolta.

Monet ammattimaiset dronetoimijat raportoivat viime vuonna kiitettävän aktiivisesti omassa toiminnassa tapahtuneista esimerkiksi hallinnan menetys -tilanteista, joita aiheutui mm. ohjausyhteyden katketessa tai laitteen osumasta esteeseen.

Yleis- ja harrasteilmailussa menehtyi yksi lentäjä

Vuonna 2022 yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui neljä, eli alle puolet vuosien 2013–2021 keskiarvosta. Yksi onnettomuus johti lentäjän kuolemaan. Myös vuonna 2021 tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus.

Yleis- ja harrastelentämisen onnettomuuksien määrä oli keskiarvoa alhaisempi, kun taas vakavia vaaratilanteita tapahtui 18 kappaletta, hieman keskiarvoa enemmän. Kokonaisuutena viime vuosina yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne on kuitenkin kehittynyt hyvään suuntaan.

Jaa artikkeli