kolari

Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 18.12.2021

Kaskovakuutuksen lunastuskorvaus voi olla auton käypää arvoa korkeampi

Kolaroitu ajoneuvo lunastetaan liikennevakuutuksessa aina käyvästä arvosta, kaskovakuutuksesta saatetaan maksaa käypää arvoa suurempia korvauksia.

Kolari kävi ja auto kärsi mittavat vahingot.

Miten autoilijan tulisi toimia vakuutusyhtiön kanssa? Tiedätkö mitä kaikkea liittyy jälkiselvittelyihin kuten vakuutusten kattavuuteen, auton korjauksen järkevyyden arviointiin, auton mahdolliseen lunastukseen tai sitä kolariautosta maksettavaan kertakorvaukseen?

Moni ei tiedä, sillä auton mahdollinen lunastaminen tulee aina yllätyksenä ja monille ainutkertaisena kokemuksena.

Lunastus mietityttää monia

Kolariauto voidaan lunastaa liikennevakuutuksen tai vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon perusteella. Liikennevakuutuksessa ajoneuvo lunastetaan aina käyvästä arvosta, kaskovakuutuksesta saatetaan maksaa käypää arvoa suurempia korvauksia.

Vakuutusasiantuntija Hanna Salo FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta kertoo, että FINEn neuvontaan tulee auto- ja liikennevakuutusasioissa melko paljon lunastustilanteisiin liittyviä yhteydenottoja.

– Yleisin yhteydenoton syy on käypä arvo ja sen määrittely. Usein keskustelu käyvästä arvosta on vielä kesken asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä. Vakuutusyhtiö on tarjonnut asiakkaalle tiettyä summaa, ja asiakas miettii, miten tilanteessa tulisi toimia ja miten käypä arvo määritellään, Salo kertoo.

Lisäturvatkin mietityttävät

Salon mukaan jonkin verran kysymyksiä aiheuttavat myös lunastustilanteisiin liittyvät kaskovakuutusten lisäturvat, joista voi saada käypää arvoa korkeamman korvauksen.

– Tällöin kysymyksenä on usein se, onko asiakkaan tapauksessa oikeus lisäturvan mukaiseen korvaukseen vai ei.

Johtavatko ajoneuvon lunastustapaukset usein eripuraan asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä? Etenevätkö asiat oikeuskäsittelyyn asti?

– Tähän on vaikeaa ottaa tarkkaan kantaa, mutta käsittääkseni asian eteneminen oikeuskäsittelyyn on melko harvinaista, Salo toteaa.

Hän muistuttaa, että asiakkaalla on mahdollisuus pyytää ainakin ensin, ennen tuomioistuinkäsittelyä, maksuttomasti ratkaisusuositusta liikennevahinkoasiassa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ja kaskovakuutusasioissa FINEltä tai kuluttajariitalautakunnalta.

Apua FINEn oppaasta

Moniin kysymyksiin saa vastauksen FINE Vakuutus ja rahoitusneuvonnan oppaasta, jossa kerrotaan muun muassa liikennevakuutuksen lakisääteisestä pakollisuudesta kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille ja perävaunuille sekä korvauskäytännöistä vahingon satuttua.

Korvaus maksetaan sen osapuolen liikennevakuutuksesta, joka on aiheuttanut vahingon. Liikennevakuutuksesta ei koskaan korvata liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon vaurioita. Jos syyllisyys jää osoittamatta, ajoneuvon vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta.

Omalle autolle aiheutuneiden vahinkojen varalta ajoneuvon voi vakuuttaa vapaaehtoisella autovakuutuksella eli kaskovakuutuksella. Vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia kaskovakuutustuotteita.

Jaa artikkeli