Liikenne 30.1.2014

Kuljettajaopetus uudistuu – ota kantaa!

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo kansalaisilta mielipiteitä ajokorttiin tähtäävän kuljettajaopetuksen järjestämisestä.

Liikenneministeri Merja Kyllönen asetti lokakuussa 2013 virkamiestyöryhmän selvittämään, miten ajokorttiopetusta ja raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä tulisi muuttaa, jotta ne tukisivat parhaiten liikenneturvallisuutta ja toimisivat taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla selvitetään erilaisten koulutus- ja opetusmallien toimivuutta.

Nyt ministeriö kaipaa työryhmän työn tueksi kansalaiskeskustelua ja kehitysehdotuksia.

Keskustelua aiheesta käydään 14.2.2014 asti Ota kantaa -kansalaisfoorumilla. Osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä.

Lakiuudistuksen jälkipyykkiä

Selvitystyön taustalla on ajokorttilain kokonaisuudistuksen jälkipyykki. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli erityisesti uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan lakiuudistus toimii tarkoitetulla tavalla, mutta muun muassa opetuslupaopetuksessa ilmenneiden haasteiden vuoksi esiin on nousut tarve kuljettajaopetuksen järjestämisen ja sen sisällön uudelle päivitykselle.

Kuljettajakoulutuksen perimmäinen tavoite on liikenneturvallisuus, mutta koulutuksen toteutustavoissa on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liikkumavaraa. Nykyisen opetustunteihin perustuvien mallien haasteena ovat muun muassa tarjonnan alueelliset erot ja korkeat hinnat.

Suomessa ajokorttiopetus rakentuu säännellyn ja määrämuotoisen autokouluopetuksen varaan. Ratkaisun taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että oppimistulokset takaa vain riittävä harjoittelu. Koulutus yhdessä tutkinnon kanssa puolestaan varmistaa ajoneuvon kuljettamiseen tarvittavien valmiuksien omaksumisen.

Suomen mallista eroavia tapoja on käytössä esimerkiksi liikenneturvallisuuden mallimaissa Ruotsissa ja Englannissa sekä Hollannissa, joissa ei vaadita pakollista ajokorttikoulutusta. Ajokortin suorittajan osaaminen mitataan vaativalla kuljettajatutkinnolla.

Liikenneministeri Kyllösen asettama työryhmä antaa selvityksensä helmikuun 2014 loppuun mennessä.

Osallistu Ota kantaa -kansalaisfoorumilla käytävään keskusteluun tästä.

Jaa artikkeli