Liikenne Tieliikennelaki 10.5.2017

Lakiesitys: vähimmäisnopeudelle oma liikennemerkki

Nopeutta ei saisi alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä.

Lakiluonnos uudeksi tieliikennelaiksi tuoreuttaa ja täydentää nykyistä vuodelta 1982 peräisin olevaa lakia monin osin. Ehdolle tulee myös sallitun vähimmäisnopeuden liikennemerkki.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavassa lakiluonnoksessa ehdotetaan uusina liikennemerkkeinä otettavaksi käyttöön vähimmäisnopeus ja vähimmäisnopeus päättyy -liikennemerkit.

Merkin luku osoittaisi ajonopeuden, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Lakiluonnoksessa ei ole mainittu tarkempia perusteluja merkin käytölle ja tarpeelle.

Ilmeisesti vähimmäisnopeus-merkkiä olisi tarkoitus käyttää lähinnä moottoritiellä ajokaistakohtaisesti – kuten ainakin Saksassa on tehty.

Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2017.

Jaa artikkeli