Liikenne | Uutinen | 11.9.2019

Liikennekasvatus alkaa jo lapsena – liikenneturvallisuusviikko taas käynnissä

Perinteinen liikenneturvallisuusviikko 9.–13.9. aloittaa koulujen koko vuoden kestävän liikennekasvatuksen. Liikennekasvatus on tärkeää varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tänä vuonna teemaksi valikoitui kävely ja pyöräily.

Jaa artikkeli

Paras edistäjä lasten ja nuorten itsenäiseen liikkumiseen on aikuinen. Liikenneturva tiedottaa vuosittaisen liikenneturvallisuusviikon tavoitteista.

– Liikennekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren taitoja liikkua turvallisesti liikenteessä ja motivoida tätä turvallisiin valintoihin pienestä pitäen. Liikennekasvatus ei ole pelkkiä sääntösulkeisia ja ajotaitojen opettelua. Koulujen liikenneturvallisuusviikolla kannustetaan luokkia myös pohtimaan arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen kertoo.

Opetussuunnitelman tavoitteissa liikennekasvatusta on listattu perusopetuksessa jokaiselle luokka-asteelle. Liikenneturvan kyselyn mukaan suomalaiset opettajat kokevat liikennekasvatuksen olevan tärkeä ja tehokas tapa vaikuttaa oppilaiden liikennekäyttäytymiseen. Neljä viidestä opettajasta oli sitä mieltä, että liikennekasvatus on helppoa toteuttaa. Yläkoulun opettajista tätä mieltä olivat enää 56 prosenttia.

– Yläkouluikäiset nuoret elävät voimakasta itsenäistymisvaihetta, johon kuuluu myös kyseenalaistaminen ja kapinointi. Meidän kasvattajien pitää olla johdonmukaisia ja jaksaa perustella asioita huolella. Yläkoulussa opetettavia sisältöjä on paljon, eikä liikennekasvatukselle ole niin helppo löytää aikaa. Erilaiset teemapäivät ja tempaukset auttavat pitämään tärkeää asiaa esillä ja luomaan myönteistä suhtautumista turvallista liikkumista kohtaan, kotitalouden ja terveystiedon opettaja Jane Uusikylä selvittää.

Liikenneturvallisuusviikko

Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille järjestettiin virtuaalioppitunti tiistaina 10.9. Tämän tarkoituksena oli perehtyä vuorovaikutukseen liikenteessä, sekä turvallisen liikkumisen asenteen vahvistamiseen.

Vaikuttavinta liikennekasvatus on sen ollessa johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Teemaviikolla pyritään kannustamaan liikennekasvatuksen jatkumiseen eri luokka-asteilla läpi kouluvuoden. Koulujen ja päiväkotien lisäksi vastuu lasten liikennekasvatuksesta on myös vanhemmilla ja muulla lähipiirillä.

– Liikennekasvatuksessa yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla. Huoltajista kouluyhteisöön asti jatkuva pitkäjänteinen kasvatustyö tukee opitun siirtymistä käyttäytymisen muutokseen asti, Markkanen muistuttaa.

Lähde: Liikenneturva Kuvat: Antti Hentinen

Jaa artikkeli

Keskustelu