kolari

Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 11.10.2021

Liikennevahingot vähenivät ennätyksellisesti – kiitos koronan

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus: Vahinkojen lukumäärä oli ennätyksellisen alhaisella tasolla vuonna 2020 kiitos koronapandemian ja liikkumisen vähentymisen, mutta korvauskulujen väheneminen oli vain vähäistä.

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia vähensi liikennemääriä, minkä seurauksena myös liikennevahinkojen määrä pieneni – ennätyksellisesti. Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä oli viime vuonna jopa 12 prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna.

Ilmoitettujen vahinkojen määrä oli alimmalla tasollaan yli kymmeneen vuoteen. Myös vähälumiset talvikuukaudet eteläisessä osassa maata todennäköisesti pienensivät vahinkojen lukumäärää vuonna 2020.

Vaikka vahinkojen määrä vähenikin merkittävästi, se ei juuri näy samansuuntaisesti korvauskulujen kehityksessä. Korvauskuluissa tapahtunut muutos ei siis ollut kuitenkaan yhtä merkittävä. Korvauskulut ilman vastuuvelan laskuperusteissa tehtyjä muutoksia olivat vain kaksi prosenttia edellisvuotta pienemmät, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkittuina vuodet 2016–2020

Tuore Liikennevakuutuksen tilastotutkimus kattaa vuodet 2016–2020. Tutkimuksen mukaan vuonna 2020 liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 721 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 714 miljoonaa. Maksut kasvoivat siten yhdellä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2020 lopussa liikennevakuutusta harjoitti Suomessa 32 vakuutusyhtiötä, joista 26 oli suomalaisia ja kuusi ulkomaisia ETA-maiden vakuutusyhtiötä. Suomalaisten vakuutusyhtiöiden määrä oli vuoden loppuun mennessä pienennyt kahdella A-Vakuutus Oy:n sulauduttua Pohjola Vakuutus Oy:hyn ja LähiTapiola Satakunta Keskinäisen Vakuutusyhtiön sulauduttua LähiTapiola Lännen Keskinäiseen Vakuutusyhtiöön. Kokonaismaksuissa kolme suurinta yhtiötä – Pohjola, LähiTapiola-ryhmä ja If – olivat suurimpia myös yksityistalouksien vakuutuksissa, mutta LähiTapiola-ryhmän osuus ylitti Pohjolan osuuden toisin kuin koko markkinan osalta.

Vuoden 2020 liikennevakuutuksen toteutunut tulos 118 miljoonaa euroa muodostui 6 miljoonan euron vakuutusteknisestä tuloksesta ja 112 miljoonan euron sijoitustuotoista. Suhteutettuna nettovakuutusmaksutuottoihin tulos oli 17 prosenttia, joka oli samaa suuruusluokkaa kuin ajanjaksolla 2016–2020 keskimäärin.

Vaikka koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, on tuloksen muodostumisessa kuitenkin ollut suuria eroja yhtiöiden ja eri vuosien välillä.

Finanssivalvonnan julkaisema liikennevakuutuksen tilastotutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon.

Jaa artikkeli