syksy liikenne

Liikenne Uutinen 26.1.2017

Liikennevakuutuksen laiminlyönti käy kalliiksi

Laiminlyöntimaksu voi olla jopa kolme kertaa vakuutusmaksun suuruinen.

Rekisterissä olevalla ajoneuvolla on oltava liikennevakuutus. Uusi laki koventaa vakuuttamatta jättämisen seurauksia: vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa, poliisi voi poistaa ajoneuvosta rekisterikilvet ja maksettavaa voi kertyä kivulias eurotukko.

Jos on laiminlyönyt vakuutuksen hoitamisen, ja jää siitä kiinni, on ajoneuvon haltijan tai omistajan maksettava vakuutusmaksua vastaava maksu. Tämä summa peritään koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut vakuuttamatta, muttei pidemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Tämän lisäksi tulee maksettavaksi laiminlyöntimaksu, joka on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaava summa.

Tahallisuus vaikuttaa

Siihen kuinka suureksi laiminlyöntimaksu muodostuu, vaikuttaa laiminlyöntiajan pituus, tahallisuus, toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä.

Maksu peritään ensisijaisesti ajoneuvon haltijalta. Jos ajoneuvon haltija on todettu maksujen perinnän yhteydessä ulosotossa varattomaksi, peritään maksu ajoneuvon omistajalta.

Poliisi vie kilvet

Poliisi valvoo liikennevalvonnan yhteydessä myös sitä, onko ajoneuvon liikennevakuutus hoidettu.

Ajoneuvo, jonka vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, on käyttökiellossa, kunnes vakuutus on asianmukaisesti hoidettu. Jos vakuuttamaton ajoneuvo havaitaan liikenteessä, voi poliisi poistaa siitä rekisterikilvet.

Maahan tulevien ulkomaisten ajoneuvojen osalta liikennevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista valvovat tulli ja rajaviranomaiset.

Entä jos en käytä ajoneuvoa?

Jos ajoneuvoa ei käytä, voi tehdä liikennekäytöstä poiston. Tällöin ajoneuvoa ei myöskään tarvitse liikennevakuuttaa – eikä sitä saa myöskään käyttää.

Kannattaa selvittää omalta vakuutusyhtiöltä, kuinka liikennekäytöstä poisto vaikuttaa vakuutusmaksuihin. Lisätietoja saa Trafin sivuilta www.trafi.fi.

Lisätietoa: www.lvk.fi/fi/vakuuttamisvelvollisuus/laiminlyontimaksu

Jaa artikkeli