Liikenne Uutinen 17.11.2020

Liikenneväylien kunnostamiseen rahaa ja ryhtiä – valtakunnallinen 12-vuotinen suunnitelma etenee

Perusväylänpidon rahoitukseen kaavaillaan 1,4 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Tavoitteena valtakunnan väylien aiempaa pitkäjänteisempi suunnittelu ja ylläpito.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on sanahirviö, joka tarkoittaa kuitenkin arkisia liikkumismahdollisuuksia: suunnitelman avulla on tarkoitus taata se, että liikenneväylät pysyvät kunnossa eikä esimerkiksi teiden korjausvelka kasva eli teiden nykykunto jatka heikkenemistä.

Nyt on saatu valmiiksi parlamentaarisesti valmistellusta suunnitelmasta luonnos.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan suunnitelmaluonnokseen sisältyy merkittäviä toimenpiteitä muun muassa matkaketjujen ja joukkoliikenteen kehittämiseksi. Lisäksi liikennejärjestelmää kehitetään panostamalla voimakkaasti tiedon ja digitalisaation hyödyntämiseen. Suunnitelmaluonnos sisältää myös linjauksia siitä, miten liikenneasioita käsitellään jatkossa esimerkiksi valtion ja kaupunkiseutujen välisissä sopimuksissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) arvion mukaan pitkäjänteisempi ja nykyistä parempi suunnittelu auttaa hyödyntämään EU-rahoituksen mahdollisimman täysimääräisenä.

– Työmme tavoitteena on ollut, että parannamme tehokkuutta, saavutettavuutta ja kestävyyttä koko maassa. Niin yritykset kuin kansalaiset voivat ennakoida entistä paremmin liikennepalveluiden tarjontaa.

Rataverkko saa maanteitä enemmän

Suunnitelma tarkoittaa taloudellisten raamien linjaamista. Suomen väyläverkon kehittämiseen on määrä osoittaa 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Perusväylänpitoon on luvassa kohennusta, sillä rahoitus nostettaisiin suunnitelmaluonnoksen mukaan 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Valtio suuntaisi suunnitelmaluonnoksen mukaan väyläverkon kehittämiseen ensimmäisellä 12-vuotisella suunnittelukaudella vuosina 2021–2032 yhteensä noin 6,1 miljardia euroa, josta uusiin kehittämishankkeisiin olisi käytettävissä noin 3,35 miljardia euroa.

Kehittämisrahoituksesta maanteiden osuus olisi 44 prosenttia, rataverkon 52 prosenttia ja vesiväylien 4 prosenttia.

Tammikuussa lausunnoille

Nyt valmistunut suunnitelmaluonnos lähtee eri tahojen arvioitavaksi lausuntokierrokselle tammikuussa 2021. Valtioneuvosto antaa ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman selontekona eduskunnalle keväällä 2021.

Väylävirasto laatii valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja liikenneverkon strategisen tilannekuvan perusteella valtion väyläverkkoja koskevan investointiohjelman seuraavaksi 6-8 vuodeksi.

Jaa artikkeli