Liikenne | Liikenteessä sattuu | 27.1.2020

Liikenteessä sattuu: Tarvitseeko lähinnä maastossa mopoileva liikennevakuutusta?

Lain velvoitteet ovat selkeitä myös mopoilijoille.

Jaa artikkeli

Nuori mopoilija ei näe tarpeellisena ottaa liikennevakuutusta, ajeleehan hän huvikseen lähinnä maastossa. Onko mopoilija oikeassa?

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntijoilla on mopoilijan uumoiluille selkeä vastaus: liikennevakuutus tarvitaan. Mopoon on otettava lakisääteinen liikennevakuutus, vaikka sitä käytettäisiin vain piha-alueilla tai maastossa. Vakuutus on otettava, vaikkei ajoneuvo olisi edes rekisterissä.

Vakuuttamisvelvollisuudesta on vain muutamia poikkeuksia. Velvollisuuden ulkopuolelle jäävät tietyt lasten kuljettaviksi tarkoitetut ajoneuvot, joita ei voida rekisteröidä. Myös eräitä muita ajoneuvoja on erikseen vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta.

Vakuuttamattomalta ajalta kova maksu

Mikäli mopolla ei ole liikennevakuutusta, perii Liikennevakuutuskeskus vakuuttamattomalta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun. Se voi käydä kukkarolle kipeästi.

Mikäli vakuuttamattomalla mopolla ajettaessa sattuu jokin henkilövahinko, korvataan se Liikennevakuutuskeskuksesta. Mopon kuljettajalle aiheutunutta henkilövahinkoa ei kuitenkaan korvata, mikäli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että mopo on vakuuttamaton.

Virittely muuttaa vakuutusluokan

Mikäli mopoa viritetään yli 45 kilometrin tuntinopeudella kulkevaksi, on kysymyksessä kevyt moottoripyörä. Kevarilla on oltava moottoripyörän liikennevakuutus, joka on huomattavasti kalliimpi kuin mopon liikennevakuutusmaksu.

Mikäli jää kiinni viritetyllä ja mopon vakuutuksella vakuutetulla kevytmoottoripyörällä, vakuutus nostetaan moottoripyörän vakuutusmaksuluokkaan ja peritään arvioidulta ajalta taannehtivasti – ja se käy kukkarolle.

Kevytmoottoripyörä kuuluu autoveron piiriin, joten virittäminen aiheuttaa lisäveron maksuunpanon.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan mukaan huomionarvoista on sekin, että mopokortti ei oikeuta kuljettamaan kevytmoottoripyörää. Viritetyllä mopolla ajamisesta aiheutuu siten muitakin seurauksia.

Liikennevakuutus on pakollinen

Autoille, mopoille, moottoripyörille, moottorikelkoille ja muille moottoriajoneuvoille on lain mukaan otettava liikennevakuutus. Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei riipu esimerkiksi siitä, onko ajoneuvo rekisteröitävä.

Liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahingoissa syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahingot eli esimerkiksi sairaanhoitokuluja ja vaurioituneen auton korjauskustannukset. Liikennevakuutus korvaa myös vahinkoon syyllisessä ajoneuvossa olleiden henkilövahingot.

Kaskovakuutus kattaa

Liikennevakuutuksen lisäksi moottoriajoneuvon voi vakuuttaa vapaaehtoisella autovakuutuksella eli kaskovakuutuksella, joka korvaa vakuutuksen laajuudesta riippuen erilaisia tälle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja.

Suppeammat kaskovakuutukset korvaavat tyypillisesti ainakin hirvi-, palo- ja varkausvahingot. Laajemmat kaskovakuutukset korvaavat erilaisia törmäysvahinkoja, esimerkiksi kolaroinnista aiheutuneet peltivauriot. Laajoissa kaskovakuutuksissa on mukana myös monenlaisia muita vakuutusturvia, esimerkiksi hinausvakuutus tai sijaisautovakuutus.

Lisää auto- ja liikennevakuutuksista FINEn nettisivuilta.

Kuluttajansuojasta vakuutusasioissa lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston netistä.

Vakuutustietoutta löytyy myös Liikennevakuutuskeskuksen nettisivuilta.

Jaa artikkeli

Keskustelu