Liikenne Autoilu Uutinen 28.11.2023

Mistä ylinopeudesta rapsahtaa sakko vai voiko selvitä huomautuksella?

Poliisihallitus on ohjeistanut puuttumisrajat, joiden perusteella ylinopeutta ajaneelle autoilijoille koituu seurauksia. Jo yhden 1 km/h nopeuden ylitys on lainsäädännössä kiellettyä ja jo sellaiseen ylitykseen on poliisilla siten perusteet puuttua.

Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaan 3–6 km/h:n ylinopeus tietää autoilijalle huomautusta.

Mikäli ylinopeutta on 7–20 km/h on seurauksena liikennevirhemaksu ja mikäli ylinopeutta on 21 km/h tai enemmän, on seurauksena päiväsakkomenettely.

Poliisiylitarkastaja Pasi Rissasen Poliisihallituksesta tarkentaa, että vaikka kansankielellä käytetään termiä puutumiskynnys, on kyse ”ennemmin nopeusvalvonnan hallinnollisesta ja rikosoikeudellisesta seuraamuskynnyksestä.”

Jo yhden 1 km/h nopeuden ylitys on lainsäädännössä kiellettyä ja jo sellaiseen ylitykseen on Rissasen mukaan poliisilla siten perusteet puuttua.

Onko ylinopeuksien puuttumiskynnys muuttumassa?

– Nykyistä puuttumiskynnyksen ohjeen päivittämistä pohditaan Poliisihallituksessa.

Jos ohjeistus on muuttumassa, niin miten se muuttuu?

– Kokonaisuus on tarkastelun alla. Mistään muutoksesta ei ole tehty päätöstä. Asia on tarkastelun alla, eikä siten ole tietoa siitä, että mikään olisi muuttumassa. Luonnollisesti pohdimme koko ajan liikenneturvallisuuden kehitystä ja siihen vaikuttamista positiiviseen suuntaan eri keinoilla myös poliisissa, Rissanen taustoittaa.

Mikäli Poliisihallitus päättää muuttaa nykykäytäntöjä ylinopeuksien seuraamuskynnyksen osalta, ohjeistaa se maan eri poliisilaitoksia asiassa, jotta käytännöt ovat yhteneväiset eri puolilla maata.

Jaa artikkeli