Autoilija, hellää kaasua, pikkuväki tulee!

Liikenne Uutinen 17.11.2016

Näin liikenneministeriön periaatepäätös vaikuttaa liikenneturvallisuuteemme

Liikenne- ja viestintäministeriön uusi periaatepäätös liikenneturvallisuuden edistämiseksi on edennyt lausuntokierrokselle. Luonnoksessa luvataan paljon liikkumista helpottavia uudistuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta valtioneuvoston periaatepäätöstä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Luonnoksen lausuntokierros päättyy 28.11.2016. Uusi periaatepäätös tulee korvaamaan edellisen, vuodelta 2012 olevan päätöksen.

Uusi periaatepäätös pyrkii huomioimaan liikenteen digitalisaation sekä robotiikan ja automatisaation vaikutukset tieliikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Ehdotus koostuu yhteensä seitsämästä liikenneturvallisuuteen vaikuttavasta asiakokonaisuudesta, joihin kuuluvat muun muassa liikennesääntöjen selkiyttäminen, valvonnan tehostaminen, turvallisempien ajoneuvojen lisääminen, ajo-opetusjärjestelmän uudistaminen ja rattijuopumuksen kaltaisten ajokuntoon vaikuttavien tekijöiden vähentäminen.

– Periaatepäätöksen lausuntokierroksella toivon erityisesti muilta ministeriöiltä aktiivista ja raikasta näkemystä siitä, mitä niiden hallinnonaloilla voidaan tehdä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kannustaa.

– Liikenneturvallisuuden periaatepäätös on tärkeä linjauspaperi, mutta myös käytännön ohjenuora tieliikenteen lainsäädännön ja turvallisuustyön kehittämiselle. Sen jälkeen, kun keskeiset uudistukset on linjattu, lähetämme lausuntokierrokselle hallituksen esityksen uudeksi tieliikennelaiksi.

Käytännössä tavoitteena on selkiyttää liikennesääntöjä tieliikennelain kokonaisuudistuksella, jonka valmistelu on meneillään. Valvontaan puolestaan haettaisiin tehokkuutta yksinkertaistamalla ja laajentamalla rikkomusten seuraamusjärjestelmää.

Ajokorttikoulutusta uudistetaan niin, että nykyaikaisia digitaalisia opetusmenetelmiä voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin. Lainsäädännön uudistus onkin jo käynnistynyt. Heikentyneestä ajokunnosta johtuviin onnettomuuksiin pyritään vaikuttamaan yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikennepalveluiden houkuttelevuutta. Lisäksi hallitus vaikuttaa EU-tasolla siihen, että alkolukosta tulisi pakollinen varuste uusissa autoissa.

Ajoneuvokantaa pyritään uudistamaan kuljettajaa avustavien turvallisuusjärjestelmien käyttöönsaamiseksi. Liikenneverkon uusien rahoitusmallien selvittämisen yhteydessä arvioidaan, voidaanko liikenteen rahoitusta ja verotusta uudistamalla edistää ajoneuvokannan uudistumista.

Samalla pyritään huolehtimaan automaattisten ajoneuvojen turvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta kehittämällä muun muassa liikenteestä syntyvälle turvallisuustiedolle vaihdantaverkosto. Älyliikenteen turvallisuudesta huolehditaan myös tuomalla EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Parhaassa tapauksessa

Palasten loksahtaessa kohdalleen liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus johtaisikin liikenteen selkiytymiseen selvempien liikennesääntöjen muodossa. Selkeämmät pelisäännöt ja yksinkertaisempi valvontamekanismi johtavat tarkemmin kohdistettuihin rangaistuksiin. Toimivat kuljetuspalvelut vähentävät myös heikentyneessä ajokunnossa ajamista, Uberin kaltaisten palveluiden ollessa pikkujoulukauden hitti.

Liikenteen rahoitusmallin uudistuksessa autoverotus kokee merkittävän muutoksen, nuorentaen ajoneuvokantaa lähivuosina. Uudet autot näkyvät seuraavina vuosina positiivsesti onnettomuustilastoissa parantuneen passiivisen ja aktiivisen turvallisuuden ansiosta. Myös automaattiautoilun ensiaskeleet parantavat liikenneturvallisuutta ja selkeät pelisäännöt tekevät markkinoille saapumisen helpoksi uusille toimijoille.

Pahimmassa tapauksessa

Virkamieskoneiston jumittaessa ja poliittisten päättäjien jahdatessa vain omaa suosiotaan ja eturyhmiensä puolia muutosehdotukset vesittyvät yksi kerrallaan. Liikennesääntöjen ja seuraamusjärjestelmän uudistukset johtavat tahmeaan seittiin, jossa sekavista säännöistä rangaistaan vaihtelevasti ja ristiriitoja joudutaan ratkomaan oikeussaleissa ennätysmäärin. Liikenteen digitalisaation mahdollistamat kuljetuspalvelut on avattu vain osittain, johtaen kankeaan hinnoitteluun ja käytettävyyteen.

Liikenteen uusi rahoitusmalli johtaa kiivaaseen keskusteluun päättävissä elimissä, jonka tuloksena uusi verotusmalli on aiempaa monimutkaisempi ja vain näennäisesti edullisempi. Ajoneuvokannan uudistuminen on käytännössä pysähdyksissä. Kankea sääntöviidakko on rajoittanut myös automaattiautojen pilottihankkeita merkittävästi, sillä erilaisten vaatimusten täyttäminen asettaa organisaatioille merkittävän rasitteen.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli